Niekorzystny dla gmin sposób rozliczania kwot odzyskiwanych od alimenciarzy powoduje, że mają one mniej pieniędzy na ściąganie tych należności.
W 2016 r. dłużnicy zwrócili 276 mln zł z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (FA). Z tej kwoty 56,6 mln zł trafiło do gmin, reszta do budżetu państwa. Jednak pomimo tego, że od niepłacących alimentów udało się odzyskać więcej pieniędzy niż w 2015 r., dochody samorządów z tego tytułu spadły. Jest to związane ze zmianą sposobu rozliczania należności, który premiuje budżet państwa.
Odsetki z pierwszeństwem