Gmina może starać się o dofinansowanie z modułu 1a programu „Maluch+” na kilka miejsc opieki, jeśli łączna wysokość wsparcia na ich utworzenie nie przekroczy 3 mln zł.
Tak wynika z wyjaśnienia przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w związku z nowymi zasadami ubiegania się o budżetowe dotacje na zakładanie i utrzymanie placówek dla małych dzieci w 2018 r. Przyszłoroczna edycja konkursu przewiduje, że samorządy składają wnioski o dofinansowanie na utworzenie żłobków, klubów dziecięcych oraz zatrudnianie dziennych opiekunów w ramach dwóch części modułu pierwszego oznaczonych jako: 1a i 1b. Pierwsza z nich jest skierowana do tych gmin, które łącznie spełnią trzy warunki: nie mają na swoim terenie żadnej placówki dla najmłodszych, planują uruchomienie miejsc opieki dla nie więcej niż 20 proc. dzieci w wieku 1–2 lata, a wnioskowana wysokość dofinansowania nie przekracza 3 mln zł (dla pozostałych przeznaczona została część 1b).
Samorządy miały jednak wątpliwości, czy wspomniana kwota dotyczy utworzenia jednej placówki, czy kilku. Resort rodziny informuje, że w module 1a gmina może ubiegać się o dotacje na kilka placówek, jeśli nie przekroczą limitu 3 mln zł. Podaje przy tym przykład gminy, która chce utworzyć żłobek oraz klub dziecięcy i stara się o dofinansowanie w wysokości odpowiednio 2 mln zł i 1 mln zł. Wtedy wypełnia załącznik 1a do ogłoszenia konkursowego (wnioskowana kwota nie jest wyższa niż 3 mln zł). Natomiast gdy gmina zamierza założyć żłobek i klub dziecięcy, ale na pierwszy z nich potrzebuje 3 mln zł dotacji, a na drugi 1 mln zł, to wtedy nie może już skorzystać z części 1a modułu, tylko 1b i tym samym wysłać swoją ofertę na załączniku 1b.
Na podobnych zasadach swoje zapotrzebowanie na wsparcie powinny składać również powiaty i samorządy wojewódzkie, które dzięki zmianie przepisów ustawy żłobkowej mogą zakładać placówki dla dzieci poniżej 3. roku życia. Jeśli więc powiat ubiega się o dotacje na dwa żłobki w dwóch różnych gminach w kwocie 2 mln zł i 1,5 mln zł, powinien skorzystać z modułu 1a, bo wysokość dofinansowania mieści się w limicie 3 mln zł na jedną gminę. Gdyby jednak te dwa miejsca opieki miały funkcjonować na terenie jednego samorządu, właściwy jest wówczas moduł 1b.