statystyki

O co samorządy pytają na szkoleniach: Kłopoty z ustalaniem podatku od środków transportu

autor: Marcin Nagórek14.07.2017, 16:00
przyczepa tir

Czy określenie przez gminę wzoru deklaracji podatku od środków transportowych będzie zgodne z prawem?źródło: ShutterStock

Podatek od środków transportowych jest jednym z dochodów gmin. Regulacje prawne dotyczące owej daniny znajdują się w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.), a dokładnie w art. 8–12b. Z przepisów tych wynikają różne istotne kwestie związane z tym podatkiem. W oparciu o nie gminy kształtują bowiem samodzielnie uchwały podatkowe w zakresie tego podatku, ustalając m.in. wysokość stawek (w ramach limitów) czy różne zwolnienia. Jednak, jak się w praktyce okazuje, nie zawsze taka działalność legislacyjna jednostek samorządu terytorialnego jest zgodna z prawem.

Właściwymi organami, które nadzorują wspomniane akty prawa miejscowego, są regionalne izby obrachunkowe. To one właśnie weryfikują prawidłowość zapisów tych aktów. Poniżej postaramy się przybliżyć te problemy, o które obecnie pytają samorządy, a w związku z którymi występują nieprawidłowości. Pokazują one wyraźnie, że problemów interpretacyjnych w stanowieniu uchwał podatkowych od środków transportowych nadal nie ubywa. Można wręcz powiedzieć, że są wynikiem niewłaściwego pojmowania przez gminy zakresu kompetencji uchwałodawczych. Warto również wspomnieć, że zgodnie z art. 94 zd. 1 Konstytucji RP organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Realizując kompetencję prawodawczą, organ stanowiący JST musi zatem ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu ustawowym.

Marcin Nagórek, radca prawny

Marcin Nagórek, radca prawny

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Czy określenie przez gminę wzoru deklaracji podatku od środków transportowych będzie zgodne z prawem?

Nie. Przede wszystkim należy odnieść się do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i ustalić, czy gmina (tu rada gminy) ma do tego ustawowe upoważnienie. W tym kontekście warto zauważyć, że zgodnie z art. 9 ust. 8 ww. ustawy to minister finansów określa w drodze rozporządzenia wzór deklaracji wraz z załącznikiem, o której mowa w ust. 6, oraz szczegółowy zakres zawartych w niej danych. Zatem z powyższego wynika, że to do ministra właściwego do spraw finansów publicznych należy ustalenie wzoru deklaracji ww. podatku. Dodatkowo warto wspomnieć, że podjęcie przez organ stanowiący gminy uchwały, która nie znajduje podstawy prawnej w przyznanej temu organowi kompetencji uchwałodawczej, narusza zasadę legalizmu wyrażoną w art. 7 Konstytucji RP, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, a także art. 94 konstytucji, w oparciu o który organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasada ta znajduje potwierdzenie w art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.


Pozostało 65% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane