Po wydaniu przez rząd rozporządzenia ws. utworzenia w woj. śląskim związku metropolitalnego potrzeba jest teraz szybka praca i merytoryczne wybory – ocenili w czwartek samorządowcy i politycy zaangażowani w tworzenie metropolii.

Zgodnie z ustawą o związku metropolitalnym w woj. śląskim, uchwaloną przez Sejm 9 marca br., w ciągu dwóch miesięcy od dnia utworzenia metropolii powinno się odbyć pierwsze zgromadzenie związku, które powinno przyjąć jego statut i wybrać władze.

Premier Beata Szydło podpisała w czwartek rozporządzenie Rady Ministrów ws. utworzenia w woj. śląskim związku metropolitalnego pod nazwą Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM). Związek, który mocą ustawy przygotowanej specjalnie dla tego regionu zrzeszy 41 tamtejszych samorządów, powstanie 1 lipca 2017 r., a zacznie działać od 1 stycznia 2018 r.

„Jesteśmy już bardzo blisko tego, żeby metropolia rozpoczęła swoje praktyczne funkcjonowanie” - zaznaczył podczas zorganizowanego w czwartek w Katowicach briefingu wiceprezydent tego miasta Mariusz Skiba.

Zgodnie z ustawą Katowice mają szczególną rolę w tworzeniu metropolii, koordynując ten proces od strony samorządów. Od 1 lipca br. pełnomocnikiem ds. utworzenia związku będzie prezydent Katowic (Marcin Krupa – PAP), któremu ustawa daje specjalne uprawnienia związane z przygotowaniem organizacyjnym i prawnym związku (będzie miał zadania i kompetencje zgromadzenia metropolii do dnia jego pierwszej sesji oraz zarządu - do dnia jego wyboru).

„Teraz mamy już pełnomocnika, prezydenta Katowic; na barkach pana prezydenta spoczywa ogromna odpowiedzialność i duża praca przygotowania statutu i pierwszego budżetu” - przypomniała prezydent Zabrza i przewodnicząca dotychczasowego Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Małgorzata Mańka-Szulik.

Zapewniła jednocześnie, że Górnośląski Związek Metropolitalny, który wraz z rozpoczęciem działania metropolii przestanie istnieć, na razie wciąż uczestniczy i będzie uczestniczył w pracach przygotowawczych. „Mam nadzieję, że wykorzystamy ten okres od 1 lipca do 1 stycznia 2018 r., robiąc coraz szybsze kroki w kierunku metropolii” - zadeklarowała.

Wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PiS Wojciech Szarama, który akcentował, że w ciągu dwóch miesięcy, do pierwszego zgromadzenia metropolii, jej członkowie powinni wybrać zarząd i przygotować statut, zasugerował też szybkie rozpoczęcie prac nad strategią zagospodarowania przestrzennego.

„Od samego początku zaczyna się ciężka praca – te wakacje dla tych, którzy będą chcieli aktywnie uczestniczyć w tworzeniu metropolii i wyborze ich władz, będą bardzo krótkie. Mam nadzieję, że współpracując z samorządami wyrobimy sobie wspólny pogląd na to, w jaki sposób powinien funkcjonować zarząd metropolii i dokonamy wyboru merytorycznych dobrych osób” - zaznaczył Szarama.

W rozmowie z PAP wiceprzewodniczący klubu PiS wyraził przekonanie, że rozmowy m.in. nt. przyszłego zarządu metropolii będą szerokie – będą w nich uczestniczyli nie tylko burmistrzowie i prezydenci, ale i parlamentarzyści czy radni miast związku. „To będzie proces dosyć skomplikowany, ale mam nadzieję twórczy” - uznał.

Zastrzegł przy tym, że zdaje sobie sprawę, że prezydentami i burmistrzami miast tworzących metropolię są nie tylko zwolennicy PiS – w znacznej mierze zostali oni wybrani z własnych komitetów. „To szalenie ważne, by dokonać - nie uprzedzając się politycznie do nikogo, bo jeśli będzie taka wola, można wskazać osobę związaną z jakąś partią – merytorycznego wyboru” - podkreślił.

„To trzeba zrobić w sposób wyjątkowo zgodny, żeby zaspokoić różne interesy, bo przecież nie tylko o politykę tu chodzi, nie tylko o gospodarkę, ale również o to, aby poszczególne miasta, poszczególne części metropolii, były w sposób należyty i dobry reprezentowane” - wskazał Szarama.

Wśród najpilniejszych spraw dla metropolii wymienił problemy transportowe regionu, ale też kwestie zagospodarowania przestrzennego. Jego zdaniem należy możliwie szybko rozpocząć prace nad modelem zagospodarowania, który po akceptacji przez samorządy, istotnie wpłynie na rozwój tej części woj. śląskiego.

Zgodnie z założeniami ustawy metropolia tworzona w centralnej części woj. śląskiego ma wykonywać zadania publiczne w zakresie m.in.: właśnie kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego, planowania, koordynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

Górnośląsko-Załębiowską Metropolię utworzy 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, o łącznej powierzchni 2553 km kw, zamieszkałych łącznie przez blisko 2,3 mln osób.

Wiceprezydent Katowic wyjaśniał w czwartek, że prezydent tego miasta w ostatnich dniach przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie zabiega o kolejnych inwestorów – jak zastrzegł – już nie dla samej stolicy województwa, ale dla całej metropolii.