statystyki

Poradnia samorządowa z 14 czerwca 2017

autor: Leszek Jaworski14.06.2017, 09:11; Aktualizacja: 14.06.2017, 09:44
księgowa, podatki, księgowy, urzędnik

Kto ustala zasady zwrotu kosztów delegacji członków komisji antyalkoholowej?źródło: ShutterStock

● Czy odwołanie dyrektora muzeum trzeba konsultować ze związkami zawodowymi

● Kto ustala zasady zwrotu kosztów delegacji członków komisji antyalkoholowej

● Jakie zasady obowiązują przy ustalaniu wysokości opłat parkingowych

● Jakie zasady obowiązują przy ustalaniu wysokości opłat parkingowych

Prezydent miasta odwołał dyrektora muzeum. Wojewoda twierdzi, że włodarz naruszył prawo, gdyż decyzja nie została zaopiniowana przez związki zawodowe i stowarzyszenia zawodowe i twórcze. Prezydent miasta natomiast uważa, że nie było to konieczne, ponieważ wyłonienie dyrektora w konkursie nie musiało być skonsultowane. Kto ma rację?

Słuszność ma wojewoda. Zamiar odwołania dyrektora muzeum powinien być skonsultowany ze związkami zawodowymi oraz stowarzyszeniami zawodowymi i twórczymi. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: u.o.p.d.k.) dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas określony, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. Odwołanie następuje w tym samym trybie. Zasięganie opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych nie jest konieczne jedynie przy wyłanianiu kandydata na dyrektora w drodze konkursu. Istota takiego uregulowania wynika z konkursowej procedury zapewniającej co do zasady udział w niej przedstawicielom organizacji związkowych i stowarzyszeń zawodowych lub twórczych. Jednak odwołanie, bez względu na sposób powołania, wymaga każdorazowo opiniowania przez związki zawodowe (o ile działają na terenie instytucji) oraz stowarzyszenia zawodowe i twórcze.

Pogląd ten potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 kwietnia 2017 r. (sygn. akt II OSK 459/17, www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Stwierdzono w nim, że wyłączenie ustalone w art. 15 ust. 1 u.o.p.d.k. należy traktować jako wyjątek od ogólnej reguły, zgodnie z którą przy wyłonieniu kandydata lub jego odwołaniu ze stanowiska wymagana jest opinia wymienionych w tym przepisie organizacji. Taki wyjątek należy wykładać ściśle, a więc tylko do przypadku wyłonienia kandydata, i to w drodze konkursu, ale już nie odwołania dyrektora. Stanowisko to wpisuje się w już utrwaloną linię orzeczniczą sądów administracyjnych (por. wyroki NSA: z 1 grudnia 2015 r., sygn. akt II OSK 2231/15; z 12 stycznia 2012 r., sygn. akt II OSK 2545/11 i z 1 czerwca 2010 r., sygn. akt II OSK 598/10).


Pozostało 67% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane