Pasłęk liczy obecnie 12350 mieszkańców i jest siedzibą gminy – Miasta i Gminy Pasłęk, która obejmuje łącznie obszar o powierzchni 26466 hektarów zamieszkały przez 19675 stałych mieszkańców.

Minione trzy dekady w historii pasłęckiego samorządu to okres stałego, harmonijnego rozwoju naszej gminy. Wiele ze zrealizowanych przedsięwzięć zawdzięczamy ciężkiej pracy mieszkańców naszej gminy, instytucji publicznych oraz wielu organizacji pozarządowych. Ogromny wpływ na rozwój naszej gminy ma dynamicznie rozwijająca się przedsiębiorczość i rolnictwo. Na terenie Gminy Pasłęk funkcjonują 883 przedsiębiorstwa oraz prowadzonych jest 971 gospodarstw rolnych na łącznej pow. 19.197 ha. To dzięki aktywności naszej lokalnej społeczności żyje się nam lepiej, wygodniej, nowocześniej i bezpieczniej.

Wśród wielu udanych przedsięwzięć zrealizowanych na rzecz mieszkańców naszej gminy należy wymienić m.in.: budowę stacji uzdatniania wody w Pasłęku, remont i modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowościach wiejskich, budowę nowych gminnych dróg i ulic w Pasłęku, budowę ponad 100 km nowej sieci wodociągowej z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji burzowej, modernizację oczyszczalni ścieków w Pasłęku, budowę stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Robitach, budowę bądź rozbudowę obiektów rekreacyjno – wypoczynkowych w Pasłęku (zbiornik wodny „Zakrzewko I”, „Zakrzewko II”, kąpielisko „Jeziorko”, Park Ekologiczny w Pasłęku); budowę 4 boisk typu „Orlik” w Pasłęku, budowę boisk oraz placów zabaw na terenie sołectw gminy Pasłęk; rozbudowę i modernizację stadionu miejskiego w Pasłęku; rozbudowę lub remont 5 szkół, budowę Parku Rekreacyjno-Edukacyjnego – stanowiącego największy w naszym regionie plac przeznaczony do wypoczynku całych rodzin, wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia rekreacyjne i zabawowe oraz ścieżki sportowe i edukacyjne.

Realizacja wielu z ww. zadań możliwa była dzięki pozyskaniu przez pasłęckie władze środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie blisko 35 milionów zł.

Dzięki stwarzaniu pozytywnych warunków dla rozwoju powstały nowe podmioty gospodarcze, rozwinęło się budownictwo mieszkaniowe oraz zrealizowane zostały ważne inwestycje komercyjne, m.in.: pełnowymiarowe pole golfowe w Pasłęku. Ważnym elementem inicjującym rozwój przedsiębiorczości było utworzenie w 2004 r. w Pasłęku podstrefy Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Celem ustanowienia SSE w Pasłęku było głównie stworzenie atrakcyjniejszych warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla lokalnych przedsiębiorców oraz rozwój gospodarczy Miasta i Gminy Pasłęk. Obecnie oferujemy inwestorom w ramach SSE grunty o łącznej powierzchni 15,88 ha.

Realizacja wielu ważnych zadań statutowych gminy możliwa była dzięki wspieraniu aktywności społeczności sołectw gminy poprzez fundusz sołecki, który wzrósł od kwoty 78 tys zł w roku 2009 do kwoty 452 tys. zł w roku 2017. Istotnym elementem pobudzania aktywności mieszkańców jest również wprowadzony w 2013 r. przez naszą gminę Budżet Obywatelski, który w 2017 r. wyniósł 200 tys. zł.

Z myślą o zaspokajaniu potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców naszej gminy dokonano przy udziale środków pochodzących z UE remontu i przebudowy sali widowiskowo-kinowej w Pasłęckim Ośrodku Kultury.

W ramach środków pozyskanych z UE dokonano rewitalizacji Starego Miasta w Pasłęku, tj. przebudowano Pl. Św. Wojciecha oraz ulice starówki. Dokonano również remontu Bramy Kamiennej i Bramy Młyńskiej.

Wyjątkowym przedsięwzięciem z zakresu ochrony zabytków zrealizowanym przez Miasto i Gminę Pasłęk przy współpracy z Niemiecką Fundacją Hermann Reemtsma Stiftung z Hamburga, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rzymskokatolicką Parafią św. Józefa w Pasłęku, Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Powiatem Elbląskim była odbudowa i renowacja zabytkowych organów Andreasa Hildebrandta w pasłęckim kościele pw. św. Bartłomieja w Pasłęku, której łączny koszt wyniósł prawie 3 mln zł.

Ten wspaniały zabytek jest niewyczerpanym źródłem inspiracji dla wielu twórców z kraju i zagranicy, którzy uczestniczą w wielu muzycznych przedsięwzięciach. Od wielu lat przy wsparciu pasłęckiego samorządu organizowany jest unikatowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Nagrywane są koncerty przez znakomitych artystów, w tym m.in. wielkiego polskiego kompozytora i multiinstrumentalistę Józefa Skrzeka oraz wydawane są płyty z muzyką organową.

Bieżący rok jest wyjątkowy dla mieszkańców naszej gminy, gdyż jest on rokiem obchodów Jubileuszu 720-lecia Pasłęka. Na przestrzeni całego 2017 roku pasłęcki samorząd przygotował dla mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk wiele ciekawych przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Jubileusz naszego miasta będzie wspaniałą okazją do świętowania wielu sukcesów naszej społeczności. Oficjalne uroczystości jubileuszowe, w ramach których przewidziano liczne występy zespołów muzycznych, stoiska tematyczne i atrakcje dla dzieci i młodzieży odbędą się w dniu 9 września 2017 r. Zapraszam do uczestnictwa w tym ciekawym przedsięwzięciu oraz do odwiedzenia Miasta i Gminy Pasłęk – urokliwego i ciągle rozkwitającego miejsca na mapie województwa warmińsko-mazurskiego, w którym warto zamieszkać, inwestować i odpoczywać. Zapraszam do odwiedzenia naszej gminy.

PARTNER

Prawa miejskie - 1297 r.