źródło: Dziennik Gazeta Prawna

I MIEJSCE – STRAWCZYN

Nawet słońce pracuje dla gminy

Na tle sąsiednich gmin w woj. świętokrzyskim niewielki Strawczyn jawi się jako prawdziwie zielona, ekologiczna elektrownia zasilana energią słoneczną. I, co ważne, taki kierunek rozwoju wyznaczają nie tylko sami włodarze, bo w prośrodowiskowy trend chętnie wpisują się sami mieszkańcy. W końcu to właśnie na dachach ich domostw zamontowano w ubiegłym roku aż 33 instalacje fotowoltaiczne. Kolektory słoneczne rozmieszczone są też na dachu krytej pływalni w Strawczynku, zasilając ten największy obiekt sportowy w gminie energią rzędu 40 kW mocy. Tak intensywny rozwój OZE nie byłby możliwy bez solidnego dofinansowania unijnego (w wysokości blisko 1 mln zł), które włodarzom Strawczyna udało się pozyskać jeszcze w ramach PROW 2007–2013.

Tymczasem wszystko wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach inwestycje w OZE nabiorą jeszcze większego tempa – Strawczyn zebrał już blisko 500 ankiet od kolejnych mieszkańców zainteresowanych wyposażeniem swoich domów w solary, panele i pompy ciepła. W tegorocznym budżecie zarezerwowano już środki na ten cel, które – jak przekonują włodarze Strawczyna – pozwolą na wymianę źródła ciepła w 40 gospodarstwach.

Już wkrótce strawczynianie będą mogli też docenić proekologiczne i energooszczędne oświetlenie ledowe. Będzie to kolejna kosztowna – choć uzasadniona ekonomicznie w długofalowej perspektywie – inwestycja samorządu, która nie miałaby szansy przejść z fazy planów do realizacji, gdyby nie wsparcie unijne. Gmina podpisała już wstępną umowę z zarządem województwa na jej dofinansowanie z EFRR kwotą prawie 4 mln zł.

Wszystkie te działania docenili w ubiegłym roku nie tylko ich najwięksi beneficjenci, czyli sami mieszkańcy. Za swoje proekologiczne inicjatywy Strawczyn został bowiem wyróżniony w plebiscycie Moje Innowacyjne Otoczenie w kategorii Moja Innowacyjna Gmina za projekt „Odnawialne źródła energii szansą rozwoju gminy Strawczyn”.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

II MIEJSCE – IŁAWA

Czyste powietrze nad 75 jeziorami

Gmina Iława – niejednokrotnie nazywana też krainą 75 jezior – od wielu lat konsekwentnie buduje swój wizerunek miejscowości przyjaznej turystom, która z troską podchodzi do środowiska. W ubiegłym roku gmina nie zboczyła z obranego przed laty proekologicznego kursu, o czym świadczy m.in. wymiana starych pieców węglowych w Samorządowej Szkole Podstawowej w Gromotach na gazowe, wraz z zainstalowaniem pompy ciepła.

Ponadto kolejny już rok upłynął włodarzom Iławy m.in. na usuwaniu rakotwórczego azbestu, który wciąż jeszcze zalega na dachach wielu domów. W ubiegłym roku w gminie zutylizowano ponad 39 ton tego materiału z 26 nieruchomości. To jeden z lepszych wyników iławian, którzy w ciągu kilkunastu lat pozbyli się już łącznie ok. 300 ton eternitu.

Mieszkańcy miejscowości mieli też szanse, by się integrować na ponad 80 różnych plenerowych imprezach. I, co ważne, nie były one zarezerwowane dla wąskiego grona, bo miasto podjęło starania, by aktywnie uczestniczyli w nich także np. ludzie starsi. To z myślą o nich uruchomiono właśnie innowacyjny projekt „Strażnicy pamięci”, który integruje kombatantów i seniorów, którzy przeżyli II wojnę światową.

Gmina skutecznie pobudziła też działalność kół gospodyń wiejskich i może się pochwalić, że na jej terenie funkcjonuje ich już najwięcej w całym województwie warmińsko-mazurskim, bo aż 12. W 2016 r. w mieście zadebiutował też budżet obywatelski. Po raz pierwszy w historii miasta wszyscy zameldowani w Iławie mieszkańcy, którzy przekroczyli 15. rok życia, mogli zgłaszać swoje inicjatywy, a następnie na nie głosować. Wniosków wpłynęło 17, na łączną kwotę ponad 3,3 mln zł.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

III MIEJSCE – DŁUGOŁĘKA

Tu kiełkują dobre pomysły

W przeciwieństwie do wielu miejscowości, które ostatnio skoncentrowały się przede wszystkim na walce ze smogiem, Długołęka zdecydowała się... spojrzeć też pod nogi i zadbać o jakość swoich gleb. W opracowanym już „Programie Ochrony Środowiska Gminy Długołęka na lata 2017-2020” ten dolnośląski samorząd podjął się niełatwego zadania – zamierza kompleksowo zrewitalizować tereny zdegradowane i zabezpieczyć złoża mineralne. Jak przekonują włodarze Długołęki, takie działania mają się bezpośrednio przełożyć na lepszą ochronę wód podziemnych.

Nie oznacza to jednak, że Długołęka zignorowała problem czystości powietrza, bo w 2016 r. podjęła też wiele działań, by zlikwidować nadmiar pyłów zawieszonych w atmosferze. Przeprowadzono chociażby kontrolę czystości ulic przy wjazdach i wyjazdach z placów budów, a także zintensyfikowano patrole funkcjonariuszy straży miejskiej pod kątem nielegalnego spalania odpadów na prywatnych posesjach.

Gmina zainicjowała też współpracę ze Schroniskiem dla bezdomnych mężczyzn. Wspólnie z Centrum Profilaktyki i Terapii Psychiatrycznej SALUS współorganizuje prace zespołu leczenia środowiskowego (domowego) dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin.

W 2016 r. gmina zorganizowała też wiele wydarzeń kulturalnych, wśród których warto wymienić m.in. III edycję Gminnych Talentów, Turniej Piłki Siatkowej na Piasku, XVI Dożynki w Kamieniu, cztery plenerowe pokazy filmów w parku w Szczodrem i III Rajd Rowerowy na trasie Borowa–Nieciszów–Raków. Dużą popularnością cieszyły się również ubiegłoroczne bale seniora, w których – w sumie w ośmiu miejscowościach – uczestniczyło ponad 800 osób.