Niektóre województwa nadal nie przyjęły planów gospodarowania odpadami. – Mogą przez to stracić unijne pieniądze – ostrzega Najwyższa Izba Kontroli.
Do końca grudnia 2016 r. marszałkowie mieli czas na uchwalenie wojewódzkich planów gospodarki odpadami. W nich zawarty jest m.in. wykaz inwestycji, które powinny zostać zrealizowane (np. instalacje do recyklingu, spalarnie itd.). Dotychczas z tego obowiązku wywiązało się 11 województw: świętokrzyskie, mazowieckie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, podlaskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, podkarpackie, opolskie, małopolskie.
– Kolejne dwa zostały na razie pozytywnie zaopiniowane i uzgodnione z ministrem środowiska. Chodzi o plan dla woj. śląskiego i lubuskiego – informuje Paweł Mucha z Ministerstwa Środowiska.