Potwierdzają się nasze ustalenia z zeszłego tygodnia („Zgoda niepotrzebna, zgłoszenie już tak” – DGP 43/2017). Projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody przygotowany przez PiS zakłada, że właściciele nieruchomości, którzy zdecydują się wyciąć drzewo na swojej działce na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będą musieli zgłosić ten fakt w gminie.
Obecnie osoba fizyczna może bez pytania gminy o zgodę wyciąć drzewa lub krzewy, ale wyłącznie gdy są one usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W praktyce jednak przepisy są obchodzone i korzystają z nich przedsiębiorcy. Wystarczy, że dogadają się z właścicielem działki, aby ten przed sprzedażą wyciął drzewa. Dzięki temu nie muszą potem starać się o pozwolenie w gminie ani płacić za wyrąb. To chce jednak ukrócić PiS.
– Projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody wprowadza przepisy, które będą dawać możliwość weryfikacji, czy wycinka była rzeczywiście przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą – uzasadniają posłowie tej partii.
W tym celu zaproponowali zapis, zgodnie z którym właściciel nieruchomości, który chce usunąć roślinę na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będzie zobowiązany do zgłoszenia wycinki w gminie. W piśmie będą musiały się znaleźć m.in. takie informacje, jak: numer ewidencyjny nieruchomości, imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, informacje o wycinanych roślinach (gatunek drzewa lub krzewu, obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm lub wielkość powierzchni krzewów planowanych do usunięcia). Gmina będzie zobowiązana prowadzić rejestr zgłoszeń.
Nieruchomość, na której dokonano usunięcia drzew lub krzewów, nie będzie mogła być wykorzystana na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej przez 5 lat od rejestracji. Gmina po tym czasie skontroluje działkę. Jeżeli okaże się, że została ona wykorzystana wbrew deklaracji, trzeba będzie się liczyć z karą. Jej wysokość wyniesie dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. Z noweli wynika również, że zasady przeprowadzania kontroli przez gminę określi minister środowiska w rozporządzeniu.
Projektem w tym tygodniu zajmie się Sejm.
Etap legislacyjny
Projekt wniesiony do laski marszałkowskiej