Podwyżki opłat za utylizację śmieci i za OC oraz zmiany w polityce biletowej. Analizujemy, jak plany PiS wpłyną na życie mieszkańców.
1. Podatki od nieruchomości
Tu rewolucji raczej nie będzie. Co do zasady to rada gminy określa w drodze uchwały stawki podatku od nieruchomości. Projekt przewiduje, że miasto stołeczne Warszawa (czyli nowa jednostka złożona z gminy Warszawa i 32 podwarszawskich gmin) będzie m.in. realizować zadania powiatu. To oznacza, że gminy wchodzące w skład aglomeracji będą się cieszyć pewną autonomią (własny burmistrz, rada i budżet). Co prawda art. 13 ust. 4 projektu ustawy autorstwa PiS dopuszcza możliwość przejęcia przez miasto stołeczne Warszawę zadań należących do zakresu gminy, ale musiałoby to się odbyć w drodze porozumienia. Jest więc mało prawdopodobne, że gminy pozwolą, by ktoś za nie miał decydować o stawkach podatkowych.