Nawet 85 proc. dofinansowania do inwestycji ciepłowniczych mogą uzyskać samorządy. NFOŚiGW właśnie ogłosił dwa konkursy, w których do rozdysponowania łącznie jest 272 mln zł
Budowa i rozbudowa sieci ciepłowniczych to jeden z najbardziej zaniedbanych elementów walki z tzw. niską emisją. – Przez brak rozwoju sieci ciepłowniczej w dużych miastach w niewielkim stopniu spadała ilość „kopciuchów”, co z kolei bezpośrednio przyczyniało się do niskiej emisji powodującej smog – tłumaczył ostatnio minister środowiska Jan Szyszko. Jego zdaniem jedną z przyczyn tego było przejęcie sieci przez inwestorów zagranicznych, którzy w niewielkim stopniu angażowali się w działania proekologiczne. Tymczasem z kolei z niedawnego raportu NIK wynika, ze inwestycje w sieć ciepłowniczą to jeden z najlepszych i najtańszy dla samorządów sposób walki z niską emisją. [tabela]
Warto więc zwrócić uwagę na konkursy ogłoszone właśnie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwszy z nich ogłoszony został w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu (nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K02/17). Do wzięcia jest 100 mln zł dla projektów, w których co najmniej 30 proc. całkowitej redukcji emisji pyłów będzie pochodzić z zastępowania indywidualnych źródeł ciepła efektywnymi systemami ciepłowniczymi. Na pozostałe projekty przewidziano zaś 47 mln zł.
Na jakie konkretnie działania można będzie przeznaczyć wsparcie? M.in. na przebudowę istniejących systemów w celu obniżenia strat w trakcie przesyłania, budowę nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi (by likwidować istniejące lokalne źródła ciepła, opalane paliwem stałym), a także na podłączenie do sieci zabudowy jednorodzinnej, która jest źródeł niskiej emisji.
O wsparcie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, także podmioty świadczące usługi w ramach realizacji obowiązków własnych JST, przedsiębiorcy oraz spółdzielnie mieszkaniowe.
Drugi konkurs (nr POIS.01.06.02-IW.03-00-K02/17) ogłoszono w ramach działania 1.6: Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. Jego budżet wynosi 125 mln zł. Wsparcie będzie można wykorzystać m.in. na budowę sieci ciepłowniczych (w tym przyłączy). Mają one umożliwiać wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji.
Kogeneracja to proces pozwalający na jednoczesne wytwarzania prądu i użytkowego ciepła np. w elektrociepłowni. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa zastosowanie kogeneracji daje duży efekt ekologiczny. W ramach projektu można będzie też skorzystać z pieniędzy na budowę sieci i wykorzystanie ciepła odpadowego (także z OZE) w ramach projektów rozbudowy czy budowy sieci ciepłowniczych. W obu konkursach maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych wyniesie nie więcej niż 85 proc. A o wsparcie mogą się ubiegać tacy beneficjenci jak we wcześniej omówionym konkursie. Wnioski należy składać od 28 lutego do 28 kwietnia 2017 r.ⒸⓅ
Tabela Ile kosztuje redukcja emisji ⒸⓅ

Źródło: Atmoterm (za NIK)