Resort rodziny chce zmodyfikować procedurę, tak, aby jej wszczęcie następowało dopiero po potwierdzeniu, że doszło do domowej agresji.
Do końca pierwszego kwartału 2017 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) zamierza przedstawić projekt zmian w przepisach dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jak zapowiedziała wiceminister Elżbieta Bojanowska, modyfikacje mają objąć m.in. funkcjonowanie gminnych zespołów walczących z domową agresją oraz procedurę „Niebieskie Karty” (NK), tak aby zapobiegać przypadkom jej bezpodstawnego wszczynania.
Fałszywe oskarżenia