statystyki

Kiedy może być wydana decyzja środowiskowa

autor: Leszek Jaworski17.12.2016, 11:30
dokumenty

W razie gdy stwierdzone zostanie przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji środowiskowej – procedura środowiskowa co do zasady nie może być kontynuowana.źródło: ShutterStock

Wystąpiłem do gminy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji. Planuję budowę zakładu zbierania i odzysku odpadów. Wójt określił obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Dokument przedłożyłem. Przyznaję, że nie czekając na wydanie decyzji środowiskowej, rozpocząłem realizację inwestycji, ale po kontroli nadzoru budowanego – przywróciłem stan pierwotny. Mimo to wójt odmówił wydania decyzji środowiskowej. Czy słusznie?

W sytuacji, gdy inwestor przystąpił wprawdzie do realizacji przedsięwzięcia, ale następnie przywrócił samowolę do stanu pierwotnego – nie ma podstaw do odmowy podjęcia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pogląd ten potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 6 lipca 2016 r. (sygn. akt II SA/Gl 275/16). Wskazał on, że nie można odmówić wydania decyzji środowiskowej, gdy inwestor przed wydaniem takiego rozstrzygnięcia przystąpi do realizacji inwestycji, a jego działania zostały czy to zalegalizowane przez organy nadzoru budowlanego, czy też we własnym zakresie usunął on ich skutki i obecnie nie toczy się już postępowanie legalizacyjne.

Z orzecznictwa wynika, że w niektórych warunkach nie jest wykluczone wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w stosunku do inwestycji rozpoczętych w warunkach samowoli budowlanej czy już zrealizowanych (por. wyrok WSA w Gliwicach z 10 lipca 2014 r., sygn. akt II SA/Gl 1998/13).

Podstawą takiego stanowiska jest brzmienie art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (u.u.i.ś.). Wynika z niego, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem nie tylko decyzji o pozwoleniu na budowę czy o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, ale także decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i rozstrzygnięciu o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (wydawanych na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; dalej u.p.b.).


Pozostało 37% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Galerie

Wyszukiwarka kancelarii

Szukaj

Polecane