Prowadzę niewielki branżowy portal internetowy, którego zasadą jest, że każdy może przysłać tekst i zdjęcia, jednak publikacja poprzedzona jest opracowaniem redakcyjnym. Do redakcji przychodzi wiele e-maili, są także telefony z prośbą o kontakt do autorów. Nie udostępniamy tych kontaktów bez pytania właścicieli o zgodę, ale zajmuje nam to mnóstwo czasu.
A może wolno nam udostępniać prywatne maile i telefony naszych autorów i współpracowników bez ich zgody? Czy możemy założyć, że jeśli przysyłają materiały do publikacji, to godzą się na udostępnienie kontaktu osobom trzecim? Czy zgodne z prawem będzie zapisanie takiego zastrzeżenia w regulaminie? – zastanawia się pan Krzysztof, właściciel internetowego przedsięwzięcia.
by odpowiedzieć na to pytanie, należałoby ustalić, czy prowadzony przez pana Krzysztofa portal można zakwalifikować jako prasę oraz jaki status mają autorzy artykułów. Zgodnie z prawem prasowym słowem „prasa” określa się publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazują się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone są stałym tytułem lub nazwą, numerem bieżącym i datą.