Oceniając pobieranie opłaty reprograficznej, trzeba uwzględnić, że utwory kopiuje się również w miejscu pracy
W artykule autorstwa pana Tomasza Osaka zatytułowanym „Bezprawna opłata za płytę” (DGP 17/2013) (jak również w wersji tego artykułu zamieszczonej w elektronicznym wydaniu pt. „Prawo autorskie: kiedy opłata za płytę jest bezprawna?”) zawarte zostały nieścisłe informacje, a także błędne wnioski, które wskazują na niezrozumienie istoty systemu opłat reprograficznych.
Wywołują też mylne wrażenie, że system ten opiera się na wątpliwych podstawach prawnych, które podważałyby istotę działania organizacji zbiorowego zarządu prawami autorskimi (OZZ).