Każdemu pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia lub ryczałt. Jaka jest jego wysokość?

Czym jest pora nocna? Za pracę w porze nocnej uznaje się pracę odbywającą się między godzinami 21:00 a 7:00. W regulaminie pracy bądź układzie zbiorowym powinno być doprecyzowane, które z ośmiu godzin w tym przedziale czasowym stanowią porę nocną. Pracodawca może też przekazać tą informację w formie pisemnej jako warunki zatrudnienia, w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia umowy o pracę. Jeśli pracodawca w ogóle nie dopełni tego obowiązku, pora nocna wydłuża się do dziesięciu godzin, a za wszystkie godziny przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku pracowników młodocianych obowiązują inne godziny pory nocnej - przypada ona między godzinami 22:00 a 6:00, w wobec osób niemających 16 lat lub uczniów gimnazjum trwa od godziny 20:00 do 6:00.

Ile wynosi dodatek za pracę w nocy? Za pracę w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Co więcej, pracownikowi, który pracuje w godzinach nadliczbowych w porze nocnej przysługuje zarówno dodatek do wynagrodzenia za pracę w nocy i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, albo czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych i dodatek za pracę w nocy. Ile wynosi dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, dowiesz się tutaj>>

Wielkość dodatku zmienia się więc wraz z wysokością kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę, bowiem dodatek oblicza się dzieląc pensję minimalną przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu według wzoru (wysokość minimalnego wynagrodzenia : wymiar czasu pracy w danym miesiącu x 20%). W 2017 roku płaca minimalna wyniesie 2000 zł (więcej na ten temat czytaj tutaj>>), a dodatek za pracę w nocy w poszczególnych miesiącach:

Styczeń (2000 zł : 168 godz. x 20%) = 2,38 zł

Luty (2000 zł : 160 godz. x 20%) = 2,50 zł

Marzec (2000 zł : 184 godz. x 20%) = 2,17 zł

Kwiecień (2000 zł : 152 godz. x 20%) = 2,63 zł

Maj (2000 zł : 168 godz. x 20%) = 2,38 zł

Czerwiec (2000 zł : 168 godz. x 20%) = 2,38 zł

Lipiec (2000 zł : 168 godz. x 20%) = 2,38 zł

Sierpień (2000 zł : 176 godz. x 20%) = 2,27 zł

Wrzesień (2000 zł : 168 godz. x 20%) = 2,38 zł

Październik (2000 zł : 176 godz. x 20%) = 2,27 zł

Listopad (2000 zł : 160 godz. x 20%) = 2,50 zł

Grudzień (2000 zł : 152 godz. x 20%) = 2,63 zł

Podane są kwoty stanowią wartość minimalną, a więc pracodawca może przyznać pracownikom wyższy dodatek za pracę w nocy.

Dla kogo ryczałt za pracę w nocy? W przypadku pracowników stale pracujących poza zakładem pracy w porze nocnej dodatek może zostać zastąpiony ryczałtem, którego wysokość musi odpowiadać przewidzianemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Jakie zmiany od 2017 roku? Od 2017 roku zmieniają się przepisy i przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie nie będzie uwzględniany dodatek za pracę w porze nocnej. Dzięki temu pracownicy zarobią więcej - do tej pory często zarabiali tyle samo co normalni pracownicy, a dodatek tracił charakter rekompensaty za trudniejsze warunki pracy. Zobacz, co składa się na wynagrodzenie pracownika>>

Ponadto od przyszłego roku także pracownicy w pierwszym roku pracy otrzymają 100% minimalnego wynagrodzenia - do tej pory otrzymywali tylko 80%. Zobacz, jakie świadczenia rosną z płacą minimalną w 2017 roku>>