Minimalna stawka godzinowa będzie od 1 stycznia 2017 roku wynosić 12 zł, ale kwota ta będzie waloryzowana i w efekcie wyniesie 13 zł.

Ustalenie minimalnej stawki godzinowej jest kolejnym krokiem w walce z patologiami na rynku pracy - tym razem przeciwko nadużywaniu umów cywilnoprawnych przez firmy. Wynagrodzenie minimalne lekiem na patologie rynku pracy>>

Ile wyniesie minimalna stawka godzinowa? Ustawowa kwota to 12 zł za godzinę, jednak kwota ta będzie co roku waloryzowana w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę zatrudnionych na umowie o pracę. Na 2017 rządowa propozycja płacy minimalne na etacie to 2 tys. zł brutto, w efekcie godzinowa stawka wzrośnie więc do około 13 zł. Rząd chce podwyższyć płacę minimalną w 2017. Samorządy przeciwne Co więcej, kwota ta będzie w kolejnych latach podwyższana w konsultacji z Radą Dialogu Społecznego. Ponadto do wynagrodzenia nie będzie wliczany dodatek za pracę w porze nocnej.

Kto dostanie minimalną stawkę godzinową? Do otrzymywania stawki godzinowej będą uprawnione nie tylko osoby na umowach zlecenia, ale także samozatrudnione - a dokładnie wykonujące działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce (lub w innym kraju niebędącym członkiem UE), które jednak same nie zatrudniają pracowników. Te regulacje budzą szereg problemów prawnych - przeczytasz o nich tutaj>> Zleceniobiorcy i samozatrudnieni muszą więc świadczyć jednoosobowo usługi dla firm. Przy czym nie ma w tym wypadku znaczenia, w jaki sposób jest ustalany sposób wynagrodzenia - może odbywać się to więc przykładowo według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej.

Kogo minimalna stawka godzinowa nie obejmie? Z obowiązku płacenia minimalnego godzinowego wynagrodzenia zwolnione mają być między innymi rodzinne domy pomocy i umowy cywilnoprawne przy opiece nad osobami niepełnosprawnymi czy nad uczestnikami wycieczek. Stawka minimalna nie będzie też dotyczyła zleceniobiorcy samodzielnie ustalającego miejsce i czas realizacji zadań, gdy przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne, czyli uzależnione tylko od osiągniętego przez niego rezultatu. Kto dokładnie nie dostanie minimalnej stawki godzinowej, przeczytasz tutaj>>

Wynagrodzenie według stawki minimalnej ma być wypłacane w formie pieniężnej, co najmniej raz w miesiącu.

Czy pracodawcy wypłacają zatrudnionym odpowiednie sumy, sprawdzi Państwowa Inspekcja Pracy, która uzyska prawo kontroli przedsiębiorców bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy. PIP będzie mógł wydać polecenie wypłaty wynagrodzenia w wymaganej wysokości, a także ukarać nieuczciwego przedsiębiorcę karą grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł.