Wynagrodzenie będzie wypłacane na konto pracownika, chyba że złoży on wniosek o przekazywanie pieniędzy do rąk własnych. Tak wynika z rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.
Tym samym odwrócona zostanie obecnie obowiązująca zasada dotycząca wypłat pensji. Zgodnie z art. 86 ust. 3 k.p. obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie. Zatem obecnie pensję można przelewać na konto pracownika, jeśli tak zdecyduje sam zatrudniony.
– To bardzo pozytywna zmiana. Uwspółcześni zasady wypłaty wynagrodzenia i usankcjonuje powszechną praktykę – uważa Katarzyna Dulewicz, radca prawny i partner w kancelarii CMS Cameron McKenna.
Podkreśla, że zatrudniający nie będą musieli już pamiętać o tym, aby w umowie o pracę zawierać postanowienie przewidujące przelew pensji na konto (zamiast wypłat w formie gotówkowej w siedzibie przedsiębiorstwa).
– Jednocześnie w żaden sposób nie będzie naruszony interes oraz uprawnienia pracownika. Jeśli zawnioskuje on o wypłatę pieniędzy w kasie firmy, pracodawca będzie do tego zobowiązany. Nie zmusi zatrudnionego do zakładania konta bankowego – dodaje.
Sami pracodawcy wskazują, że plusem wspomnianej zmiany jest też ograniczenie kosztów ponoszonych przez zatrudniających.
– Przyczyni się ona do tego, że rzadziej będą musieli tworzyć i prowadzić kasy firmowe, czyli miejsca, w których wypłacane są wynagrodzenia. To zmiana, którą organizacje zrzeszające pracodawców postulowały od lat – tłumaczy dr hab. Monika Gładoch, radca prawny w kancelarii M. Gładoch Specjaliści Prawa Pracy, ekspert Pracodawców RP.
Po raz ostatni firmy wnioskowały o modyfikacje cztery lata temu. W 2012 r. na forum zespołu ds. prawa pracy Komisji Trójstronnej proponowały wprowadzenie zmian w art. 86 ust. 3 k.p., które są zbieżne z tymi zawartymi w obecnym rządowym projekcie. Wówczas sceptyczne stanowisko w tej sprawie przyjęły związki zawodowe. W szczególności wskazywały na konieczność ponoszenia opłat związanych z prowadzeniem konta bankowego. Ich zdaniem dla osób otrzymujący płacę minimalną może być to istotna kwota (w wielu bankach z opłat za prowadzenie rachunku zwolnione są tylko te konta, na które wpływa określona suma pieniędzy). Ten argument można jednak podważać ze względu na wspomniane już wcześniej zastrzeżenie, zgodnie z którym na żądanie pracownika pensja ma być płacona do rąk własnych.
– Możliwość złożenia oświadczenia woli zabezpiecza interes pracownika. Dlatego wydaje się, że proponowane rozwiązanie może być tematem dyskusji i uzgodnień na forum Rady Dialogu Społecznego – wskazuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego NSZZ „Solidarność”.
Podkreśla, że proponowana zmiana jest adekwatna do obecnej sytuacji na rynku pracy. Większość pracodawców już teraz wypłaca pensje na konto, a nie do rąk własnych.ⒸⓅ
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach