Wydłużenie czasu odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę z siedmiu do 21 dni - takie zmiany w kodeksie pracy proponuje zespół do spraw prawa pracy Rady Dialogu Społecznego.

Andrzej Radzikowski z OPZZ zwrócił uwagę w rozmowie z PAP, że zespół RDS proponuje, aby wydłużyć czas na składanie odwołania od wypowiedzenia z siedmiu do 21 dni. "Złożenie takiego odwołania może się wiązać z pewnymi kosztami. Nie każdy pracownik ma pieniądze, aby wynająć profesjonalnego adwokata. Musi mieć czas, jak jest członkiem związku, do skorzystania z bezpłatnych porad" - mówił.

Jak podkreślił, w proponowanych zmianach pojawił się także postulat wprowadzenia "wewnętrznych mediacji". "W razie konfliktu pracownik nie odwołuje się od razu do sądu pracy, bo jest mediator. Przez to odciążamy sądy pracy. Po drugie jest to procedura szybsza. Jeżeli jest wola i nić zawarcia porozumienia to pracownik odstępuje od wystąpienia do sądu pracy" - wyjaśnił Radzikowski.

Zaznaczył, że proponowane zmiany to wynik porozumienia z pracodawcami. „Oni też popierają te rozwiązania. Uważają, że rozmowa z pracownikiem przy obecności mediatora może przynieść pozytywny skutek i nie będzie trzeba wszczynać całej procedury sądowej. Bo ona też dla pracodawców jest kłopotliwa" - powiedział przedstawiciel OPZZ.

Również Sławomir Adamczyk z NSZZ "Solidarność" pozytywnie ocenił rozwiązania wypracowane w zespole prawa pracy RDS. "Obowiązujące prawo należy zmienić. Niektóre przepisy są jeszcze z czasów stalinowskich" - wskazał.

Jak mówił, proponowane zmiany to efekt kompromisu. "Pracodawcy podczas negocjacji zaproponowali dodanie tak zwanej mediacji wewnętrznej. My na takie rozwiązania przystaliśmy" - zaznaczył Adamczyk. Według niego, rozszerzenie procedury mediacji pozwoli na szybsze rozwiązania niektórych konfliktów między pracownikami a pracodawcami. "Niektóre kwestie można rozwiązać na poziomie zakładu. W towarzystwie mediatora" - wyjaśnił.

Przedstawiciel Solidarności zaznaczył, że proponowanymi zmianami zajmie się w środę na posiedzeniu plenarnym Rada Dialogu Społecznego. "To będzie pierwsza inicjatywa legislacyjna RDS. Zobaczymy jak rząd na nią zareaguje, ministerstwo pracy" - dodał.

Pozytywnie o zmianach w kodeksie pracy wypowiada się również strona pracodawców. Ekspertka ds. prawa pracy Pracodawców RP Wioletta Żukowska-Czaplicka powiedziała, że przedsiębiorcy zdają sobie sprawę, że siedem dni nie zawsze wystarcza na dopełnienie formalności związanych z odwołaniem się od wypowiedzenia umowy o pracę. "Wydłużenie tego okresu nie skomplikuje życia pracodawcom. Dlatego popieramy te zmiany" - stwierdziła.

"Mam nadzieję, że w środę uda się dojść do porozumienia podczas uroczystości, na której będzie gościł prezydent. Będzie to rok od powstania Rady Dialogu Społecznego" - przypomniała.

Prezydent Andrzej Duda będzie gościł Radę Dialogu Społecznego w rok po jej powołaniu. Spotkanie zaplanowano na środę w Pałacu Prezydenckim. Oprócz podsumowania działań RDS pod przewodnictwem strony związkowej, Rada ma omówić kierunki zmian w szkolnictwie wyższym.