Pracownik tymczasowy, który ma podpisaną umowę z agencją pracy, prawo do urlopu wypoczynkowego nabywa po miesiącu zatrudnienia.

Pracownik tymczasowy (zgodnie z ustawą) to osoba zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy-użytkownika.

Kiedy pracownik nabywa prawo do urlopu

Urlop wypoczynkowy jest jednym z podstawowych praw zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, jednak w przypadku pracownika agencji obowiązują inne reguły nabywania dni wolnych - nie ma w tym wypadku znaczenia staż pracy czy wykształcenie pracownika. 5 rzeczy, jakie musisz wiedzieć o urlopie wypoczynkowym

Aby nabyć urlop, zatrudniony tymczasowo musi natomiast przez co najmniej miesiąc pozostawać do dyspozycji pracodawcy-użytkownika - chodzi o okres, na jaki agencja skierowała pracownika tymczasowego do wykonywania pracy w firmie. Do urlopu wlicza się przy tym wszystkie dni, w których pracownik pozostawał w dyspozycji pracodawcy, niezależnie od tego, czy praca była wtedy była faktycznie świadczona i bez względu na wymiar czasu pracy.

Jeśli umowy są krótsze niż miesiąc, sumuje się kontrakty i pracownik nabywa prawo do urlopu, gdy faktycznie przepracuje miesiąc. Podobnie w przypadku, gdy agencja skierowała daną osobę do pracy w różnych zakładach - sumuje się wszystkie okresy zatrudnienia, bez względu na długość przerw między nimi.

Jednak uprawnienia urlopowe tymczasowego pracownika są liczone odrębnie w poszczególnych agencjach, dlatego zatrudniony nabywa uprawnienia urlopowe oddzielnie w każdej agencji.

Za każdy miesiąc, kiedy pracownik jest w dyspozycji pracodawcy, przysługuje mu urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni. Przy czym, aby pracownik mógł faktycznie wykorzystać te dni, musi obligatoryjnie przepracować miesiąc - nie ma możliwości skorzystania z urlopu zaliczkowego czy proporcjonalnego w zależności od liczby już przepracowanych dni. Więcej o urlopie proporcjonalnym dowiesz się tutaj

W związku z tym, że pracodawcą tymczasowego pracownika jest agencja, to ona udziela mu dni wolnych, za zgodą pracodawcy-użytkownika. Jeśli urlop nie zostanie wykorzystany w okresie wykonywania pracy tymczasowej, także agencja wypłaca zatrudnionemu ekwiwalent pieniężny za cały urlop lub jego niewykorzystaną część. Tak obliczysz ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 2016