Pracodawca nie może domagać się od pracownika zabrania na urlop wypoczynkowy telefonu komórkowego. Jeżeli zatrudniony to zrobi, przełożony może kontaktować się z nim tylko w szczególnych okolicznościach.

Pracownik wykonuje pracę pod kierownictwem pracodawcy, z czym wiąże się między innymi obowiązek wykonywania poleceń przełożonego i pod jego nadzorem. Nadzór ten może być realizowany między innymi poprzez kontrolę sposobu, w jaki zatrudniony korzysta ze służbowego telefonu. O innych sposobach kontroli przeczytasz tutaj>>

Jednak kontrola aktywności pracownika dotyczy tylko czasu, gdy wykonuje on swoje obowiązki służbowe. Takim okresem nie jest czas urlopu wypoczynkowego, który jest jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych. Przepisy prawa pracy nie dopuszczają przy tym możliwości ingerencji pracodawcy w wypoczynek podwładnego, nie a zatem możliwości skontrolowania, jak pracownik korzysta z wypoczynku. Czy można pracować podczas urlopu wypoczynkowego, dowiesz się tutaj>>

W związku z tym przepisy nie pozwalają pracodawcy nakładać na pracownika obowiązku, aby na urlop zabierał ze sobą telefon komórkowy (prywatny lub służbowy). - Podczas urlopu wypoczynkowego pracownik nie wykonuje swoich zadań i nie pozostaje w gotowości do pracy, dlatego pracodawca nie może wydawać mu poleceń. Jest to czas wyłączony ze świadczenia pracy - tłumaczy dr Katarzyna Antolak-Szymanski, ekspert prawa pracy z Uniwersytetu SWPS.

Pracodawca nie może więc również wyciągać żadnych konsekwencji wobec pracowników, którzy podczas swojego wypoczynku nie odbierają od niego telefonów. Pozbawienie ich na przykład premii z tego powodu jest działaniem sprzecznym z prawem. - Nie ma takich środków prawnych - zaznacza Antolak-Szymanski.

Jest tylko jeden przypadek, gdy pracodawca ma prawo przerwać pracownikowi wypoczynek podczas jego urlopu kontaktując się z nim. - Powodem mogą być nieprzewidziane potrzeby pracodawcy, kiedy trzeba odwołać pracownika z urlopu - mówi Antolak-Szymanski. Chodzi o okoliczności, których nie można było przewidzieć przed urlopem, a które wymagają obecności podwładnego w miejscu pracy. Dokładnie kiedy można odwołać pracownika z urlop dowiesz się tutaj>>