Po wprowadzeniu powołań na stanowiska dyrektorskie w służbie cywilnej posłowie PiS wzięli się za urzędników zatrudnionych na podstawie ustawy z 1982 r.
Od wejścia w życie ostatniej nowelizacji ustawy o służbie cywilnej minęło blisko pięć miesięcy. Główne zmiany, jakie zostały przez nią wprowadzone, spowodowały likwidację konkursów na wyższych stanowiskach, w tym dyrektorów departamentów i ich zastępców. Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami są zatrudniani na podstawie powołania. Ten sam mechanizm ma być zastosowany w stosunku do urzędników, którzy podlegają pod ustawę z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 269 ze zm.). Nad jej nowelizacją – jak wynika z informacji DGP – pracują już posłowie PiS. Zmiany mogą objąć kilkadziesiąt osób zatrudnionych m.in. w Kancelariach: Prezydenta, Sejmu i Senatu.