W sobotę mija 2-letni termin implementacji tzw. dyrektywy wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (2014/67/UE), natomiast 18 czerwca wchodzi w życie ustawa z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Państwowa Inspekcja Pracy zyska nowe uprawnienia, związane m.in. z transgraniczną egzekucją kar pieniężnych i grzywien, które mogą być nakładane na nich w innych krajach.

.