Umowę o pracę najłatwiej rozwiązać za porozumieniem stron, a jeśli pracownik składa oświadczenie z zachowaniem wypowiedzenia, warto postarać się o jego skrócenie. Z opcji bez wypowiedzenia zatrudniony może skorzystać tylko w szczególnych okolicznościach.

Kodeks pracy przewiduje kilka sposobów, w jaki pracownik może rozwiązać umowę o pracę.

1. Odejście z firmy przez porozumienie stron

Zdecydowanie najłatwiejszym sposobem dla pracownika, aby rozstać się z pracodawcą, jest zgodne oświadczenie woli obu stron. Pracownik i pracodawca ustalają wtedy, kiedy dochodzi do rozwiązania umowy, a jeśli termin nie został podany, kontrakt rozwiązuje się w dniu zawarcia porozumienia.

Pracownikowi w tym wypadku nie przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy i może później nie dostać zasiłku dla bezrobotnych>>>

Co ważne, poprzez porozumienie można rozwiązać każdą umowę o pracę, nie zważając na ochronę przysługującą niektórym pracownikom - np. działaczom związkowym czy kobietom w ciąży, a przede wszystkim pomijając obowiązujące terminy, w tym okresy wypowiedzenia.

2. Rozwiązanie umowy ze skróconym okresem wypowiedzenia

Wypowiedzenie warto skrócić w przypadku, gdy pracownik składa jednostronnie oświadczenie woli o odejściu z firmy. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy dana osoba została zatrudniona na podstawie umowy na okres próbny, na zastępstwo, na czas określony i nieokreślony.

>>>Czytaj też: Czy pracownik może podjąć nową pracę w okresie wypowiedzenia?

Okresy wypowiedzenia przy umowie na okres próbny wynosi:

  • 3 dni robocze, jeśli okres próbny przekracza 2 tygodnie,
  • 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Kiedy okres wypowiedzenia ulega wydłużeniu lub skróceniu, przeczytasz tutaj>>>

Natomiast od 22 lutego 2016 roku zmieniły się przepisy i okres wypowiedzenia w przypadku umowy na czas określony, nieokreślony i na zastępstwo jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, a wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Pracownik może więc w porozumieniu z pracodawcą skrócić każdy z tych okresów wypowiedzenia - strony w tym wypadku zawierają porozumienie już po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę. Za porozumieniem można skrócić każdy okres wypowiedzenia w dowolny sposób, nawet do kilku dni.

Jakie ograniczenie w skracaniu wypowiedzenia występują, gdy jest to jednostronna czynność pracodawcy, dowiesz się tutaj>>>

3. Pracownik natychmiast odchodzi z pracy

W szczególnych przypadkach pracownik może złożyć jednostronne oświadczenie woli rozwiązujące umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, a dokładnie gdy:

  • otrzymał orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na jego zdrowie, a pracodawca nie przeniósł go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe,
  • pracodawca dopuścił się wobec niego ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków.

Kiedy to pracodawca może wręczyć ci dyscyplinarkę, dowiesz się tutaj>>>

Pracownik może więc odejść natychmiast z pracy, jeśli zagrożone jest jego zdrowie lub życie, albo gdy pracodawca nie przestrzega przepisów BHP. Jest to także dopuszczalne, jeśli pracodawca nie płaci wynagrodzeń w terminie, nie przestrzega przepisów w sprawie czasu pracy, nie udziela urlopu czy dopuszcza się mobbingu. Dokładnie o przypadkach, kiedy możesz odejść z pracy bez wypowiedzenia przeczytasz tutaj>>>