Firmy nie będą musiały rozliczać czasu pracy zleceniobiorców zatrudnionych jako np. przedstawiciele handlowi lub akwizytorzy. Minimalna stawka godzinowa ich nie obejmie. Jeśli samozatrudniony lub zleceniobiorca sam określa miejsce oraz czas swojej pracy i jest wynagradzany wyłącznie w formie prowizyjnej, to nie będzie objęty minimalną stawką godzinową w wysokości 12 zł. Tak wynika z ostatniej wersji rządowego projektu nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
W praktyce oznacza to, że nowe przepisy nie będą dotyczyć np. doradców finansowych, agentów (brokerów) ubezpieczeniowych, przedstawicieli handlowych oraz osób prowadzących sprzedaż bezpośrednią. W ich przypadku trudno jest bowiem określić rzeczywisty czas pracy wykonanej na rzecz danego zleceniodawcy.
Jest problem