Dysponenci środków publicznych są zobowiązani podjąć rozmowy ze związkami zawodowymi w zakresie ustalenia zasad podziału pieniędzy na wynagrodzenia urzędników - mówi w wywiadzie dla DGP Robert Barabasz, szef Sekcji Krajowej Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej NSZZ „Solidarność”.

Polecany produkt: Ustawa o pracownikach samorządowych >>>

Co pan zamierza zrobić, jako przedstawiciel organizacji związkowej, z tym, że niektórzy szefowie urzędów nie zamierzają wypłacać podwyżek w służbie cywilnej?