Od 2010 r. zatrudnienie w służbie cywilnej spadło o ponad 3,7 tys. osób. Dzięki temu wzrosły pensje urzędników i teraz średnio wynoszą prawie 5 tys. zł.

Polecany produkt: Ustawa o służbie cywilnej >>>

Wczoraj Dobrosław Dowiat-Urbański, szef służby cywilnej, zaprezentował dyrektorom generalnym sprawozdanie z działalności administracji rządowej za 2015 r. Z danych wynika, że w ubiegłym roku po raz kolejny zanotowano spadek liczby kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w służbie cywilnej (średnio 19 ofert na jedno stanowisko, które nie zalicza się do dyrektorskich). Również znikome zainteresowanie podjęciem pracy w służbie cywilnej wyrażali cudzoziemcy. W 2015 r. złożyli oni tylko dziewięć ofert, przy czym tylko jedna osoba została przyjęta do pracy. Na dodatek utrzymuje się też wzrastający poziom fluktuacji kadr (7,3 proc. w 2015 r.). A to oznacza, że z administracji w dalszym ciągu odchodzą urzędnicy.