Funkcjonariusze Służby Więziennej otrzymają podwyżki z datą wsteczną, poczynając od 1 stycznia 2016 r.
Do konsultacji zostały skierowane dwa projekty rozporządzeń ministra sprawiedliwości. Pierwsze z nich nowelizuje rozporządzenie z 27 stycznia 2011 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1305). Drugie zaś zmienia rozporządzenie z 13 stycznia 2011 r. w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 278). Na tej podstawie 27 594 osoby służące w tej formacji każdego miesiąca będą otrzymywać wyższy stały dodatek za stopień do wynagrodzenia – 175 zł.
Jednocześnie podwyższeniu ulega wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie tej grupy funkcjonariuszy. Wskaźnik ten zostanie zwiększony z 2,87 do 3,01. Dzięki takiej zmianie, poczynając od 1 stycznia 2016 r., uposażenie zasadnicze na najniższym stanowisku – młodszego referenta – wzrośnie o 145 zł do 1,2 tys. zł miesięcznie. Zmiany była konieczna, bowiem utrzymanie zarobków na tym stanowisku w dotychczasowej wysokości (nie były podnoszone od 2008 r.) spowodowałoby niezagwarantowanie uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami stałymi na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie jest to 1850 zł). Ponadto – jak zwraca uwagę resort sprawiedliwości – aktualnie obowiązująca wysokość uposażenia młodszego referenta nie jest adekwatna do warunków i szczególnego charakteru pełnionej służby.
Przy czym zmiana mnożników przeciętnego uposażenia będzie zależeć od grupy zaszeregowania. Ponadto wzrosną też dopłaty do wypoczynku. A to dlatego, że każdemu funkcjonariuszowi, który nabył prawo do urlopu, przysługuje świadczenie w wysokości 35 proc. najniższego uposażenia. Jest ono wypłacane na każdą osobę w rodzinie mundurowego.
Etap legislacyjny
Skierowany do konsultacji