Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów planowane jest podniesienie wielokrotności kwoty bazowej do 3,01. Wartość ta wynosi obecnie 2,87 i nie była waloryzowana od października 2012.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, ze względu na niskie wynagrodzenie coraz trudniejsze okazuje się utrzymanie oraz pozyskiwanie nowych funkcjonariuszy Służby Więziennej. W 2014 roku z pracy zwolniło się bowiem 370 oficerów w tym 140 z wyższym wykształceniem magisterskim, a 110 ze stażem w Służbie Więziennej wynoszącym od 15 do 19 lat. Podwyżka ma zatem zagwarantować ciągłość wykonywania zadań przez SW oraz spowodować tendencję dążącą do zrównania wynagrodzenia z innymi funkcjonariuszami służb mundurowych.

Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie, nowa wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy SW będzie obowiązywać już od 1 stycznia 2016. Oznacza to, że zatrudnieni otrzymają wyrównania za przepracowane z niższą stawką miesiące.

Zgodnie z wyliczeniami autorów projektu przeciętne miesięcznie wynagrodzenie wraz z nagrodą roczną oraz funduszem na nagrody uznaniowe i zapomogi wzrośnie o 213 zł. Projektowana regulacja ma dotyczyć 27594 funkcjonariuszy.

Praca w Służbie Więziennej

Funkcjonariusze Służby Więziennej mogą być przypisani do trzech korpusów: oficerskiego, chorążych i podoficerskiego. Wynagrodzenie w SW składa się kilku elementów: uposażenia zasadniczego, dodatku za wysługę lat, posiadany stopień oraz dodatku służbowego przyznawanego uznaniowo.

W celu obliczenia uposażenia zasadniczego należy kwotę bazową (1 523,29 zł na rok 2015) pomnożyć przez „mnożnik przeciętnego uposażenia” oraz wielokrotność kwoty bazowej. Przeciętne wynagrodzenie oficerów w 2014 wyniosło 3 371 zł.

Etap legislacyjny

Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej na etapie konsultacji publicznych