Wiele wskazuje, że przepisy będą oddzielnie określać ograniczenia w wykonywaniu niektórych prac przez kobiety w ciąży lub karmiące piersią oraz pozostałe pracownice.
Wszystkie kluby parlamentarne poparły wczoraj projekt nowelizacji k.p. w tej sprawie. Projektowane zmiany po pierwszym czytaniu w Sejmie trafiły do dalszych prac w komisji polityki społecznej i rodziny.
Obecnie zgodnie z art. 176 k.p. nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Przepis ten dotyczy wszystkich pracownic, a nie tylko tych w ciąży lub karmiących piersią. Komisja Europejska uznała, że jest to niezgodne z prawem unijnym, bo nie zapewnia równouprawnienia płci.
– Zdaniem KE nie można uznać, że praca w warunkach szkodliwych lub uciążliwych wpływa w większym stopniu na zdrowie kobiet niż mężczyzn. W k.p. utrzymany jednak zostanie zakaz wykonywania takich prac przez kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią – tłumaczył Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Po zmianach art. 176 k.p. będzie dotyczył tylko takich pracownic. Na jego podstawie zostanie wydane rozporządzenie zawierające wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla kobiet w ciąży i karmiących (m.in. przy przenoszeniu ciężarów, przy podwyższonym ciśnieniu itp). Z kolei prace wzbronione pozostałym pracownicom zostaną ujęte w rozporządzeniu z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26, poz. 313 ze zm.).
– Chcemy utrzymać dotychczasowy poziom ochrony pracy kobiet. Projekt zakłada jedynie uporządkowanie przepisów – wyjaśniał Stanisław Szwed.
Jedyne zastrzeżenia zgłaszane przez posłów w praktyce dotyczyły zakresu wykazów, które zostaną ujęte w rozporządzeniach. – Chodzi o to, aby szczegółowo skonsultować te regulacje z pracodawcami, tak aby ich nie zniechęcać do zatrudnienia kobiet i nie utrudniać młodym matkom powrotu do pracy – podkreślała Małgorzata Pępek, posłanka PO.
Etap legislacyjny
Projekt po I czytaniu