Umiejętności miękkie są niemierzalne i często trudne do zdiagnozowania przy pierwszym kontakcie. Być może dlatego w procesie rekrutacji ustępują niekiedy kompetencjom twardym, które łatwo udokumentować w CV dyplomami czy certyfikatami. Tymczasem, według badań Fundacji Pro Progressio, to właśnie umiejętności miękkie mogą decydować o zdobyciu posady w branży nowoczesnych usług dla biznesu w większym stopniu niż poziom czy kierunek wykształcenia.

Obecnie praktycznie w każdym ogłoszeniu o pracę, oprócz wymogów formalnych, znajdziemy również oczekiwania dotyczące różnego rodzaju umiejęności społecznych czy cech psychofizycznych. W jakim stopniu jednak decydują one o wyborze kandydata na dane stanowisko? Z badań przeprowadzonych na członkach Klubu Outsourcingu, (zrzeszającego podmioty z branży outsourcingowej oraz jej otoczenia) wynika, że w znacznym. Wszyscy ankietowani odpowiedzieli, że kompetencje miękkie są „raczej” (19%) lub „zdecydowanie” (81%) istotne poczas rekrutacji nowych pracowników. Ważne jest również doświadczenie kandydata. Jest ono „zdecydowanie istotne” aż dla 69% firm, a 23% określiło ten warunek jako „raczej istotny”. Wykształecenie przyszłego pracownika nie jest oczywiście przez rekruterów pomijane, jednak większoś firm z sektora nowoczensnych usług dla biznesu uznaje je tylko za „raczej istotne”. Kierunek skończonych studiów jest niestotny dla blisko 1/3 ankietowanych, a stopień naukowy aż dla 39%.

Najczęściej poszukiwanymi kompetencjami miękkimi są: otwartość i komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dobra organizacja pracy, nastwienie na rozwój, orientacja na klienta oraz na efekt. W branży nowoczesnych usług dla biznesu ogromną rolę odgrywa także elastyczność. Sektor outsourcingu jest niezwykle różnorodny i wciąż się zmienia, a co za tym idzie, charakter pracy również ewoluuje. W branży nowoczesnych usług dla biznesu pracuje się wciąż na nowych projektach, awansuje się zarówno poziomo jak i pionowo, wewnątrz jednego podmiotu, w grupie firm lub między organizacjami. Wymaga to umiejętności szybkiej adaptacji, uczenia się i otwartości na zmiany – mówi Wiktor Doktór, prezes Fundacji Pro Progressio - Zdobywanie doświadczenia w tym sektorze sprzyja szybkiemu nabywaniu wielu umiejętności, które mogą być przydatne również w innych miejscach pracy.

Co ciekawe, kompetencje miękkie, którymi kandydaci chwalą się w CV niekoniecznie ujawiniają się po podjęciu pracy. Aż 62% firm przyznało, że deklaratywne umiejętności potencjalnych pracowników niekiedy nie pokrywają się z rzeczywistością.

Źródło: Fundacja Pro Progressio