Do końca ubiegłego roku korzystanie przez pracodawców z pieniędzy Krajowego Funduszu Szkoleniowego było mocno ograniczone. Dofinansowanie do szkoleń można było bowiem uzyskać wyłącznie na kształcenie osób, które ukończyły 45. rok życia.
Przepis przejściowy ustawy z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 598; dalej: nowelizacja) ustanawiający ten limit wiekowy zakładał jednak jego obowiązywanie wyłącznie w latach 2014 i 2015. Tym samym od 1 stycznia 2016 r. dotację można uzyskać na pracowników w każdym wieku, a to przełożyło się na istny boom wniosków o dofinansowania z KFS.
Okazuje się, że już teraz środki z podstawowego rozdania dla urzędów pracy na ten rok zostały niemal całkowicie rozdysponowane. W chwili obecnej służby zatrudnienia pozyskują już pieniądze z rezerwy funduszu, a tym samym dla niezdecydowanych pracodawców to ostatnia szansa na złożenie wniosku i uzyskanie wsparcia w tym roku. Zainteresowani powinni być czujni i stale sprawdzać, czy w ich powiecie ogłoszono już nowy nabór wniosków, bo przy rekrutacji obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy został utworzony prawie dwa lata temu poprzez wydzielenie części środków Funduszu Pracy, która od tej pory miała wspierać dokształcanie zawodowe pracodawców i ich pracowników – nabywanie przez nich nowych uprawnień i umiejętności oraz aktualizację dotychczasowych kompetencji. Jego wprowadzenie było jednym z elementów szerszej reformy urzędów pracy, dokonanej nowelizacją z 14 marca 2014 r., która weszła w życie 27 maja 2014 r.
Olbrzymie powodzenie dotacji z KFS ma kilka przyczyn. Niewątpliwie zachęca ich wysokość (urząd pracy może przyznać niemal 12 tys. zł na szkolenie jednej osoby), a także łatwość uzyskania pieniędzy. Okazuje się też niestety, że zasady przyznawania dofinansowań są mocno niedopracowane, co może sprzyjać nadużyciom przy ich pozyskiwaniu ze strony pracodawców oraz przy rozdysponowywaniu pieniędzy ze strony urzędników. Obie strony mają dziś swoje pomysły na ukrócenie niepożądanych praktyk i choć różne są drogi do osiągnięcia celu, wszystkie one zakładają likwidację luk w przepisach, które dziś często promują nieuczciwych. Proponowane zmiany w prawie zmierzają do zaprowadzenia równej konkurencji miedzy wnioskodawcami. Pytanie tylko, czy te postulaty zostaną wysłuchane przez rządzących.
RAMKA
Wsparcie szkoleniowe z urzędu pracy
Dotacje z KFS udzielane przez urzędy pracy przeznaczone są tylko dla pracodawców i ich pracowników. Natomiast służby zatrudnienia oferują także inne formy wsparcia o charakterze szkoleniowym, ale te zarezerwowane są już tylko dla bezrobotnych. Osoby bez zatrudnienia mogą ubiegać się m.in. o udział w szkoleniu współorganizowanym przez urząd pracy, a bezrobotni do 30. roku życia uzyskać bon szkoleniowy, będący gwarancją sfinansowania kursu w wybranej przez nich instytucji.