statystyki

Jakie prawa przysługują pracownikowi w okresie wypowiedzenia

autor: Mariusz Stępień15.03.2016, 18:00; Aktualizacja: 27.04.2016, 12:08
zwolnienie praca pracownik

Od 22 lutego, od wejścia w życie nowelizacji kodeksu pracy nie ma już wątpliwości, iż w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę szef może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia.źródło: ShutterStock

Otrzymanie takiego dokumentu nie pozbawia podwładnego jego statusu, choć czasami pracodawca może traktować go inaczej niż resztę załogi. Ostatnia nowelizacja kodeksu pracy poszerzyła katalog takich zachowań

Czy zwolnienie z obowiązków może nastąpić od razu

Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony na początku marca dostał wypowiedzenie. Pracodawca poinformował go, że umowa rozwiąże się z końcem kwietnia, z upływem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Jednocześnie, ponieważ pracownik wykorzystał już cały przysługujący mu urlop, od następnego dnia zwolnił go z obowiązku świadczenia pracy. Czy mógł tak zrobić?

TAK

Od 22 lutego, od wejścia w życie nowelizacji kodeksu pracy nie ma już wątpliwości, iż w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę szef może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. Stanowi o tym art. 362 k.p. Zwolnienie może objąć cały okres wypowiedzenia lub jego część. Decyzja w tej sprawie należy do pracodawcy. W tym okresie pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Polecany produkt: Kodeks pracy 2016 >>>

Wątpliwości nie budzi też to, że pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy już od dnia następującego po dniu złożenia wypowiedzenia. Świadczy o tym chociażby użyte w cytowanym przepisie sformułowanie „w związku z wypowiedzeniem”, co pokazuje, że ustawodawca nie chciał w żaden sposób ograniczać okresu korzystania przez pracodawcę z tego uprawnienia. Przemawia też za tym orzecznictwo SN dotyczące ustalania początku okresu wypowiedzenia. Kodeks pracy wskazuje bowiem tylko, kiedy taki okres się kończy. I choć poglądy SN w tej kwestii ewoluowały, obecnie przyjmuje on jednak, że jeśli ustawodawca łączy pewne skutki prawne z okresem wypowiedzenia (np. art. 37, 60 i 1671 k.p.), należy przez to rozumieć okres od dnia złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu do dnia rozwiązania umowy o pracę, choćby faktycznie był on dłuższy niż okres wypowiedzenia określony w art. 36 par. 1 k.p. (wyroki SN z: 26 kwietnia 2011 r., sygn. akt II PK 302/10, OSNP 2012/ 17–18/215 oraz z 12 lipca 2012 r., sygn. akt II PK 300/11, OSNP 2013/ 15–16/ 169). Najnowsze orzecznictwo SN stoi zatem na stanowisku, że okresy wypowiedzenia nie mają „sztywnego” charakteru, lecz są w istocie okresami minimalnymi, a rozpoczęcie biegu okresu wypowiedzenia następuje z chwilą dotarcia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę do adresata w taki sposób, że miał on możliwość zapoznania się z jego treścią.

Podstawa prawna

Art. 362 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

Czy przed odejściem można liczyć na podwyżkę

Pracodawca zmienia w firmie zasady wynagradzania na korzystniejsze. Czy musi nimi objąć także pracowników będących w okresie wypowiedzenia?


Pozostało jeszcze 69% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Komentarze (1)

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane