Kancelaria premiera nie informuje już o ewentualnych konkursach na stanowiska dyrektorskie. Za to około 400 ofert pracy jest dla pozostałych urzędników, w tym 170 przewidzianych jest dla osób z wykształceniem średnim.
Od 23 stycznia kancelaria premiera nie publikuje już ogłoszeń o otwartym i konkurencyjnym naborze na stanowiska dyrektorskie w administracji rządowej. Konkursy zostały zastąpione powołaniem. Takie rozwiązanie wprowadziła ustawa z 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 34). Choć teoretycznie urzędy mogą zdecydować się na przeprowadzenie konkursu (zezwala im na to art. 681 kodeksu pracy), to z komunikatu na stronie KPRM wynika, że tego typu ogłoszenia nie będą już zamieszczane.
Według dr. Jakuba Szmita z Uniwersytetu Gdańskiego, eksperta ds. administracji publicznej, kancelaria premiera powinna jednak dopuścić możliwość zamieszczania ogłoszeń o ewentualnych naborach na wyższe stanowiska. – Tym bardziej jest to uzasadnione, jeśli szefowie urzędów będą chcieli pozyskać z rynku specjalistów, których nie ma wśród znajomych lub polecanych – dodaje.
O ile formalnie nie ma już żmudnych procedur naboru na posady dyrektorskie, to w przypadku pozostałych stanowisk w służbie cywilnej nic się nie zmieniło. Co ciekawe okazuje się, że średnio co 10 dni ukazuje się od 300 do ponad 400 ofert pracy. Obecnie na Mazowszu mamy ponad 89 ofert pracy. W pozostałych województwach jest ich od kilkunastu do kilkudziesięciu.
Niektóre ogłoszenia są kierowane często do wąskiego grona kandydatów (zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wymagania dodatkowe). Na przykład Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie poszukuje prawnika na stanowisko naczelnika ds. publicznoprawnej ochrony konsumenta. W wymaganiach dodatkowych, które często ograniczają krąg idealnych kandydatów, oczekuje się ukończenia studiów z zakresu UE, znajomości języka angielskiego na poziomie C1, a także co najmniej 12 miesięcy doświadczenia w zarządzaniu zespołem. Kandydat, który spełnia niezbędne i dodatkowe warunki stawiane przez pracodawcę, ma największe szanse na wygranie konkursu.
Wśród wspomnianych ogłoszeń można też znaleźć takie, które są adresowane do osób z wykształceniem średnim. Okazuje się, że w tym tygodniu jest ich blisko 170.