Od 22 lutego okresy wypowiedzenia nie będą uzależnione rodzaju umowy o pracę. Wyniosą tyle samo dla zatrudnionych na czas określony i nieokreślony: dwa tygodnie, miesiąc lub trzy miesiące w zależności od długości stażu pracy u jednego pracodawcy.

Nowelizacja Kodeksu pracy zakłada, że umowy na czas określony będą zawierane z pracownikami maksymalnie na 3 lata (3 miesiące umowy na okres próbny i 33 miesiące umowy na czas określony). Z jednym pracownikiem pracodawca będzie mógł zawrzeć maksymalnie trzy umowy. Po przekroczeniu tych limitów, następna umowa o pracę przekształci się w umowę o pracę na czas nieokreślony.

Nowelizacja zakłada również zmiany w okresach wypowiedzenia. Nie będą one zależne od rodzaju umowy, ale od długości stażu pracy u danego pracodawcy i wyniosą:

  • 2 tygodnie w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej 3 lata.
Reklama

Nie zmieni się okres wypowiedzenia umów zawartych na okres próbny. W dalszym ciągu będzie wynosił:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.