statystyki

Koniec niskich składek od zleceń [20 PYTAŃ I ODPOWIEDZI]

14.12.2015, 10:02; Aktualizacja: 14.12.2015, 10:08
konsument, umowa

Podstawa naliczania składek będzie równa przynajmniej minimalne płacy.źródło: ShutterStock

Na nowych regulacjach, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r., zyskają osoby, które, pracując dotychczas na niskopłatnych zleceniach, nie miały szans na zasiłek ani na minimalną emeryturę.

1. Czy zapłacę większe składki

Jestem zatrudniony na podstawie umowy-zlecenia. Wykonuję prace biurowe i zarabiam 2000 zł na rękę na miesiąc. Czy po nowelizacji ta kwota się zmieni i czy obciążą mnie nowe obowiązki?

NIE

Istotne zmiany w oskładkowaniu zleceń wprowadzone ustawą z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw dotyczą dwóch kwestii. Po pierwsze, przewidziano składki od przychodów uzyskiwanych z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej. Po drugie, znowelizowano zasady oskładkowania zleceń przy tzw. zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych. Mamy z nim do czynienia wtedy, gdy ubezpieczony pracuje na podstawie kilku umów, w jednym lub w kilku miejscach, a każda z tych umów stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych. Wówczas to ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych w art. 9 rozstrzyga, z którego zatrudnienia należy obowiązkowo zapłacić składki ZUS, a z którego jest to dobrowolne. Właśnie ten przepis został znowelizowany, a zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

Z powyższego wynika, że osób pracujących w jednym miejscu na podstawie jednej umowy-zlecenia zmiany nie obejmą – będą one rozliczane z ZUS na obecnych zasadach. Nowości nie będą też dotyczyć tych zatrudnionych, którzy oprócz jednej umowy-zlecenia, dorabiają sobie na umowach o dzieło. Od tych ostatnich nadal nie trzeba będzie odprowadzać składek. Jednakże obecnie obserwuje się tendencję, która może nasilić się po 1 stycznia, do bardziej skrupulatnej kontroli zawieranych umów o dzieło w celu sprawdzenia, czy nie są to w rzeczywistości umowy-zlecenia.

2. Czy coś się dla mnie zmieni w zasadach oskładkowania

Pracuję na podstawie kilku umów-zleceń i o dzieło. Na głównym zleceniu zarabiam 3000 zł brutto miesięcznie i od tego kontraktu płacone są składki. Czy od 1 stycznia powinnam przygotować się na zmiany zasad?

NIE

Wprawdzie nowelizacja dotyczy przypadków zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych, a z taką sytuacją mamy do czynienia w pytaniu, ale nie obejmuje ona osób, które na podstawie jednej umowy-zlecenia lub agencyjnej zarabiają co najmniej tyle, ile wynosi pracownicza pensja minimalna i właśnie od tej umowy płacone są składki. Od 1 stycznia 2016 r. będzie to 1850 zł brutto. Czytelniczka zarabia więcej, tak więc jej umowy będą w 2016 r. oskładkowane tak jak obecnie. Oznacza to, że w 2016 roku będzie podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z umowy-zlecenia wynagradzanej w kwocie 3000 zł brutto. Do ubezpieczeń emerytalno-rentowych z pozostałych zleceń będzie mogła przystąpić dobrowolnie. Składka na ubezpieczenia zdrowotne będzie obowiązkowa z tytułu każdej umowy-zlecenia. Z kolei od kontraktów o dzieło będzie odprowadzana jedynie zaliczka na podatek dochodowy, bez żadnych składek ubezpieczeniowych ani zdrowotnych.

Tak więc nowelizacja będzie w niewielkim stopniu dotyczyć czytelniczki. Po nowym roku nadal będzie obowiązywała reguła, zgodnie z którą zatrudniony na kilku zleceniach będzie mógł zmienić umowę stanowiącą tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń. O ile jednak obecnie można wybrać zlecenie z honorarium poniżej minimalnego wynagrodzenia pracowniczego, o tyle taka możliwość będzie od 1 stycznia wykluczona. Zleceniobiorca będzie mógł wybrać tylko taką umowę, na której uzyska co najmniej minimalną pensję. Gdyby zatem nasza czytelniczka nie płaciła składek od zlecenia 3000 zł brutto, jak ma to miejsce obecnie, lecz od kontraktu na kwotę np. 1000 zł brutto, to musiałaby zgłosić inną umowę jako tytuł do ubezpieczeń społecznych.

3. Czy będę płacić składki od kilku umów

Zarabiam na podstawie kilku umów-zleceń, zawieranych z różnymi firmami, na niewielkie kwoty. Ozusowana jest ta z najniższym honorarium. Czy po zmianach obowiązkowo oskładkowanych zostanie kilka moich umów?

TAK

Jest to kluczowa zmiana wprowadzona przez nowelizację z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Obecnie, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy, osoba pracująca na podstawie kilku umów-zleceń obowiązkowo objęta jest ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może jednak dobrowolnie, wskutek złożenia wniosku, płacić składki także od pozostałych, wszystkich lub wybranych umów-zleceń. Może także podjąć decyzję o zmianie tytułu ubezpieczenia i opłacać składki nie od kontraktu najwcześniejszego, lecz innego. W praktyce zleceniobiorcy wybierają umowę najniżej wynagradzaną, od której opłacają najniższe składki. Zmniejszają w ten sposób obecne koszty, lecz jednocześnie niewiele odkładają na przyszłą emeryturę. W trosce o przyszłe świadczenia znowelizowano więc ustawę. Utrzymano dotychczasową zasadę, ale zastrzeżono istotny, nowy warunek.

Nadal więc, zgodnie ze znowelizowanym art. 9 ust. 2, osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów: pracy nakładczej, zlecenia, działalności gospodarczej, bycia posłem w Parlamencie Europejskim oraz duchownym objęta jest obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Z pozostałych, wszystkich albo wybranych umów może płacić składki dobrowolnie. Może też zmienić tytuł ubezpieczeń. Jednak pod pewnym warunkiem, który określa art. 9 w ust. 2c i 7. Jest nim opłacanie składek ZUS od co najmniej pracowniczej pensji minimalnej. Od 1 stycznia 2016 r., osoby wymienione w art. 9 ust. 2, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w danym miesiącu będzie niższa od minimalnego wynagrodzenia, spełniające warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami z innych tytułów, podlegać będą ubezpieczeniom również z nich. Jeżeli więc zleceniobiorca wykonuje kilka zleceń i pierwsze ze nich bądź wybrane przez niego opiewa na kwotę niższą niż minimalne wynagrodzenie, będzie musiał zapłacić składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe również od innych kontraktów. Oczywiście nadal nie będzie to dotyczyło umów o dzieło. Składki zdrowotne ze wszystkich zleceń będą nadal obowiązkowe.

Niestety nowa zasada budzi istotną wątpliwość, której rozwiązaniem będzie musiał zająć się ZUS. Przykładowo, zleceniobiorca zawarł dwie umowy-zlecenia, każdą na 1200 zł brutto, płatne co miesiąc. Wynagrodzenie minimalne w 2016 r. wyniesie 1850 zł brutto, a więc nie można odprowadzać składek tylko od jednej z umów-zleceń. I to nie budzi wątpliwości. Powstaje natomiast pytanie, czy należy odprowadzić je od obu umów (czyli razem od 2400 zł), czy jedynie od kwoty minimalnego wynagrodzenia (czyli do 1850 zł). Wyrażane są interpretacje opowiadające się za każdym z rozwiązań. Należy więc poczekać na interpretację ZUS. Jeżeli zakład opowie się za pierwszym rozwiązaniem, można liczyć się z odwołaniem do sądu i jego rozstrzygnięciem.

4. Czy powinienem informować zleceniodawców


Pozostało jeszcze 82% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane