Rząd chce zweryfikować rodzaje obowiązków, które można wykonywać w niedziele i dni świąteczne. Zmienić się mogą przepisy dotyczące zakazu pracy w handlu.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce doprecyzować m.in. regulacje zakazujące pracy w handlu w dni świąteczne. Przepisy mają być tak skonstruowane, aby wątpliwości nie budziło już to, czy w takim czasie mogą być otwarte np. stacje paliw. Jednocześnie rząd podkreśla, że nie planuje rozszerzenia zakazu pracy w handlu na niedziele. Nie wyklucza jednak dyskusji z partnerami społecznymi na temat zasadności ograniczeń w tym zakresie. Od lat zabiegają o to związki zawodowe.
Będzie analiza