W 2015 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 77,1 tys. kontroli (w analogicznym okresie 2014 r. – 78,8 tys.). Z roku na rok spada liczba kar nakładanych na nieuczciwych pracodawców.

Z danych PIP wynika, że w 2015 roku w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami (zarówno w obszarze prawnej ochrony pracy, legalności zatrudnienia, jak i bhp) kontrolerzy nałożyli ponad 15,8 tys. mandatów, zastosowali 12,6 tys. środków wychowawczych, skierowali 2,4 tys. wniosków do sądu. W porównaniu do danych z 2014 roku wszędzie zanotowano spadki

Wśród najczęstszych uchybień pracodawców znajduje się niewypłacanie pensji pracownikom. W 2015 roku ich liczba spadła o 14,4 proc. W 2014 roku było to 2 268 kontrolowanych podmiotów, a w 2015 - 1 942. Spadła także liczba pracowników, których dotyczy ten problem z (59,4 tys. do 47,6 tys.), a także suma niewypłaconych wynagrodzeń. W 2015 roku pracodawcy zalegali z wypłatą 108 mln zł (w 2014 roku było to 149,5 mln).

Kontrolerzy sprawdzili również, czy pracodawcy naruszają przepisy związane z wypłatą wynagrodzeń. Także w tym obszarze zanotowano spadki z 13,4 tys. przypadków w 2014 roku do 12,7 tys. w 2015.

W wyniku realizacji przez pracodawców decyzji, wniosków w wystąpieniach i poleceń ustnych wydanych przez inspektorów pracy, wyegzekwowano na rzecz poszkodowanych pracowników ponad 54,2 mln złotych