Przełom roku to czas na sprawdzenie, jakie obowiązki sprawozdawcze w zakresie statystyki publicznej czekają firmy i inne podmioty zatrudniające pracowników w 2016 roku.
Zakłady pracy są zobowiązane do przekazywania do Głównego Urzędu Statystycznego rocznych lub kwartalnych sprawozdań. Zawierane są w nich dane związane z ich działalnością i zatrudnieniem. Terminy, formę i zakres zbieranych informacji określa rozporządzenie Rady Ministrów. Najważniejsze sprawozdania znajdują się w poniższej tabeli. Przekazywanie tych dokumentów jest dla wszystkich wymienionych w przepisach pracodawców obowiązkowe. Jeśli ich nie prześlą lub znajdą się w nich nieprawdziwe informacje, grożą im określone sankcje.
Obowiązki statystyczne w 2016 roku

Podstawa prawna
Art. 30 i 31 oraz 56-58 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 591 ze zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 lipca 2015 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej w 2016 r. (Dz.U. poz. 1304).