Trzeba będzie przejść co najmniej cztery etapy postępowania kwalifikacyjnego, aby zostać strażakiem.
Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej. Ma wejść w życie 4 grudnia 2015 r. Dotychczas nabór do służby był dokonywany na podstawie ustawy i wytycznych komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Reklama

Reklama
– Rozporządzenie ma na celu określenie jednolitych zasad oraz zapewnienie równego dostępu wszystkim kandydatom – uzasadnia MSW.
Zgodnie z nowymi wytycznymi postępowanie będzie się składać z co najmniej czterech etapów. W projekcie wskazano zasady przyznawania punktów za nie (z wyjątkiem testu sprawności fizycznej, który można zdać lub nie), a także punkty za kwalifikacje czy uprawnienia. W trakcie postępowania komisja sprawdzi np., czy kandydat ma lęk wysokości. Test zostanie zaliczony, jeżeli zainteresowany wejdzie na drabinę na wysokość 20 metrów ustawioną pod kątem 75 stopni. Zweryfikowane zostaną też umiejętności pływackie – trzeba będzie przepłynąć 50 metrów dowolnym stylem w nie więcej niż 60 sekund. Kandydaci będą musieli też zaliczyć test z ochrony przeciwpożarowej – będzie się składał z 20 pytań.
Etap legislacyjny
W trakcie konsultacji