Ubiegający się o licencję pracownika ochrony i osoby pracujące w tym zawodzie muszą przedkładać orzeczenia lekarskie i psychologiczne stwierdzające ich zdolność do wykonywania zadań.
Ich zakres określa rozporządzenie ministra zdrowia z 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz.U. poz. 1715). Ten akt prawny wkrótce utraci jednak swoją moc. 30 listopada tego roku wejdzie w życie nowelizacja z 5 sierpnia 2015 r. ustawy regulującej warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, m.in. profesji ochroniarza (Dz.U. z 2015 r. poz. 1505). Dlatego resort zdrowia musi wydać nowe rozporządzenie. Jego projekt trafił do konsultacji.
Wynika z niego, że ogólne badania lekarskie stanu zdrowia ochroniarza lub kandydata do tego zawodu obejmą zdiagnozowanie słuchu, równowagi oraz układów krążenia, ruchu i nerwowego. Badania specjalistyczne będą zaś dotyczyć oceny stanu narządu wzroku. Zarówno kandydaci, jak i pracownicy ochrony (okresowo) przejdą też specjalistyczne badania psychiatryczne oraz psychologiczne w zakresie: sprawności intelektualnej, osobowości i poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej.
Orzeczenie o ogólnym stanie zdrowia może wydać lekarz medycyny pracy uprawniony do orzekania o braku przeciwwskazań do posługiwania się bronią palną. Badania psychologiczne zaś psycholog z co najmniej pięcioletnim stażem pracy, także mający uprawnienia do orzekania o braku przeciwwskazań do posługiwania się bronią. Dotychczasowe stawki opłat za badania lekarskie (250 zł) i psychologiczne (100 zł) zostaną utrzymane.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach