Rozszerzenie uprawnień do zrzeszania się w związki zawodowe i zasady wzrostu płacy minimalnej. To pierwsze tematy dla Rady Dialogu Społecznego.
Wszystko wskazuje, że wybory parlamentarne i zmiana ekipy rządzącej nie opóźnią w istotny sposób rozmów i konsultacji w sprawie zmian ważnych dla firm i pracowników. W najbliższy czwartek obradować będzie Prezydium Rady Dialogu Społecznego, a 18 listopada odbędzie się pierwsze posiedzenie plenarne nowego forum negocjacji rządu, pracodawców i związków zawodowych.
– Nie chcemy czekać z rozpoczęciem dialogu. Zależy nam na tym, aby pracę jak najszybciej rozpoczęły zespoły zajmujące się poszczególnymi dziedzinami polityki społecznej i sfery zatrudnienia. Kiedy zacznie funkcjonować nowy rząd, jego przedstawiciele zastąpią tych powołanych już przez Prezydenta RP – wskazuje Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność” i RDS (tę drugą funkcję pełni z ramienia związków zawodowych; będzie ona piastowana rotacyjnie przez przedstawicieli wszystkich stron dialogu).