Zrównanie składek na ZUS, podwyżka płacy minimalnej, większe uprawnienia PiP – to priorytety PiS w sferze zatrudnienia.
Pracownicy mogą być zadowoleni – program Prawa i Sprawiedliwości zakłada wiele rozwiązań, które poprawią ich sytuację na rynku zatrudnienia. Przewiduje on m.in. wzmocnienie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy (w tym m.in. przeprowadzanie kontroli firm bez uprzedzenia), wydłużenie urlopów na dzieci – płatnych i bezpłatnych – aż do momentu, gdy idą one do szkoły, systematyczny wzrost płacy minimalnej. Mniej powodów do radości mają pracodawcy. Partia, która obejmie wkrótce rządy, postuluje np. przywrócenie poprzednich zasad rozliczania czasu pracy (czyli w praktyce rezygnację z korzystnej dla firm możliwości wydłużania okresów rozliczeniowych) oraz zrównanie oskładkowania umów, na podstawie których świadczy się obowiązki zawodowe.
– Propozycje zmian w zakresie prawa pracy zawarte w programie PiS będą przedstawione na forum Rady Dialogu Społecznego. Chcielibyśmy wypracować rozwiązania w ramach rozmów i konsultacji ze związkami zawodowymi i pracodawcami – zapewnia Stanisław Szwed, poseł PiS, wiceprzewodniczący komisji polityki społecznej i rodziny w upływającej kadencji Sejmu.