Rynek pracy ma się coraz lepiej, jednak kultura pracy w polskich firmach pozostawia wiele do życzenia. Tak wynika z najnowszej edycji badania Monitor Rynku Pracy, zrealizowanego przez agencję zatrudnienia Randstad.

Katarzyna Gurszyńska z agencji zwraca uwagę, że otwartość na zmianę pracy i postrzegane szanse znalezienia nowej posady pozostają na wysokim poziomie. Gorzej wygląda obraz naszego rynku zatrudnienia w kontekście kultury pracy.

W badaniu 1/3 respondentów przyznała, że w pracy zetknęła się z dyskryminacją ze względu na wiek. Osoby w wieku 55-65 lat mniej niż te młodsze dostrzegały taką dyskryminację. W sumie z tego typu zjawiskiem zetknęło się 33 procent badanych w Polsce.

"Jest to jeden z najgorszych wyników w Unii Europejskiej. Gorszy miała tylko Grecja. Średnia europejska wyniosła 25 punktów procentowych" - zaznaczyła Gurszyńska. Dodała, że obecnym w Polsce zjawiskiem jest również dyskryminacja ze względu na płeć. Sygnalizowały to zarówno kobiety jak i mężczyźni. 18 procent badanych zetknęło się też z dyskryminacją ze względu na wyznanie religijne.