Maksymalny okres między kontrolą wstępną i odnowieniową na statku nie będzie mógł przekraczać pięciu lat. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie zakresu i trybu przeprowadzania inspekcji warunków pracy i życia marynarzy na statku.
Zgodnie z projektowanymi przepisami inspektor pracy będzie sprawdzał m.in. kwalifikacje marynarzy, ich czas pracy i odpoczynku, warunki zakwaterowania, wyżywienia i opieki medycznej na statku oraz wypłatę wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. W trakcie kontroli ma on zapewniony swobodny wstęp na okręt i do pomieszczeń, które w nim się znajdują, oraz dostęp m.in. do dzienników, rejestrów, certyfikatów oraz innych dokumentów bezpośrednio związanych z nadzorem. W razie stwierdzenia naruszeń inspektor nakaże np. usunięcie stwierdzonych uchybień lub wstrzymanie pracy urządzeń, które zagrażają życiu lub zdrowiu marynarzy (do czasu usunięcia nieprawidłowości).
Wydanie nowego rozporządzenia jest konieczne ze względu na uchwalenie ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, która została podpisana przez prezydenta RP 26 września 2015 r. Z tego powodu konieczne było także przygotowanie projektu rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie książeczki żeglarskiej, do którego załączony jest nowy wzór tego dokumentu (marynarzom wydaje ją dyrektor urzędu morskiego w ciągu 30 dni od złożenia wniosku). Książeczka nie tylko potwierdza tożsamość jej posiadacza oraz uprawnienia do wykonywania obowiązków na statku, ale także przebieg jego zatrudnienia oraz umożliwia schodzenie ze statku w porcie i korzystanie z jego obiektów i urządzeń socjalnych (bez względu na państwo bandery statku, na którym marynarz wykonuje pracę).
Etap legislacyjny
Projekty rozporządzeń w konsultacjach