Ostrość wzroku wymagana od kapitana i oficera na statku to 0,5. Dla pozostałych marynarzy – 0,4.
Tak wynika z projektu rozporządzenia w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku. Do jego przygotowania zobowiązał ministra zdrowia art. 5 ust. 7 ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz.U. z 2015 r. poz. 1569).
Projekt zawiera wykaz chorób, które mogą spowodować niezdolność marynarza do pracy. Z regulacji wynika, że w sposób trwały niezdolna do wykonywania obowiązków na morzu jest osoba mająca zaburzenia osobowości, np. ADHD. Z pracy na statku wykluczają też m.in. nawracająca gruźlica, ostre wirusowe zapalenie wątroby, HIV i nowotwory. Projekt zawiera też wykaz badań, które lekarz musi wykonać marynarzowi przed wydaniem mu świadectwa zdrowia. Przy czym od tego dokumentu pracownikowi oraz armatorowi przysługuje odwołanie.
Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt przekazany do konsultacji