Powodem wątpliwości jest orzecznictwo sądów administracyjnych. Na podstawie art. 124 ust. 2 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o policji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 355 ze zm.) składy orzekające pozbawiają funkcjonariuszy prawa do części zawieszonego uposażenia i obligatoryjnych podwyżek. Przy czym dotyczy to osób, które zostały zwolnione ze służby przed wydaniem przez sąd uniewinniającego orzeczenia lub umorzeniem postępowania w sprawie zawieszenia. Dzieje się tak dlatego, że decyzja o zwolnieniu powoduje wygaszenie wcześniejszej decyzji o zawieszeniu. A to zaś uniemożliwia takiej osobie ubieganie się o zaległości.

W wystąpieniu RPO zwraca uwagę, że w innych służbach nie ma takiego problemu. Na przykład ustawa z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1402 ze zm.) określa, że po pozytywnym dla zainteresowanego zakończeniu postępowania karnego lub dyscyplinarnego – funkcjonariusz otrzymuje zawieszone uposażenia. I to nawet wówczas, jeśli już nie służy w tej formacji. RPO zwraca uwagę, że także w policji nie powinno dochodzić do różnicowania w zakresie prawa do wypłaty reszty wynagrodzenia.