W 2016 r. rząd obiecał przeznaczyć dodatkowe 3 mld zł na walkę z bezrobociem wśród osób do 30. roku życia. Przygotowane przepisy są jednak krytykowane ekspertów.
Na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu Sejmu posłowie mieli się zająć projektem ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na jej podstawie już od stycznia 2016 r. pracodawcy mieliby dostać 3 mld zł pochodzących z Funduszu Pracy. Pieniądze te miały być przeznaczone na zrefundowanie firmom przez 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Przy czym przywilej ten byłby zarezerwowany wyłącznie dla podmiotów zatrudniających bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 lat. Ale nie wiadomo, czy coś z tego będzie. „Opinia merytoryczna do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” przygotowana przez Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu nie zostawiła na dokumencie suchej nitki.
Przedwyborcze obietnice