W ostatnich dniach do uzgodnień trafił projekt nowelizacji rozporządzenia MON ws. dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Resort przewiduje w nim zmiany dotyczące żołnierzy Wojsk Specjalnych. Ich celem - jak wyjaśniono - jest motywowanie żołnierzy jednostek specjalnych do zajmowania stanowisk służbowych, na których wymagane są szczególne kwalifikacje psychofizyczne i doświadczenie.

Jak wynika z dokumentu, nowe przepisy wpłyną na grubość portfeli około 1640 wojskowych, czyli mniej więcej połowy wszystkich polskich specjalsów. "Projektowane zmiany mają na celu stworzenie możliwości podwyższenia przez dowódców jednostek Wojsk Specjalnych dodatku służbowego żołnierzom pełniącym służbę w zespołach bojowych, biorącym bezpośredni udział w działaniach bojowych oraz tym, którzy szkolą tych żołnierzy" - wyjaśnił w odpowiedzi na pytania PAP kmdr Janusz Walczak z MON.

Jednostki polskich Wojsk Specjalnych to GROM, którego dowództwo jest w Warszawie, JW Komandosów w Lublińcu, Formoza w Gdyni, Agat w Gliwicach i Nil w Krakowie. Projektowane zmiany obejmą też 7 eskadrę działań specjalnych w Powidzu, która została powołana do wspierania komandosów z powietrza.

Żołnierze JWK i Formozy obecnie otrzymują z tytułu służby w tych jednostkach po 450 zł dodatku służbowego brutto. Zgodnie z projektem maksymalna ich wysokość wzrośnie do 900 zł, a dowódcy jednostek będą mogli decydować, ile zostanie wypłacone konkretnemu żołnierzowi. "Wprowadzenie możliwości zróżnicowania wysokości dodatku służbowego ma na celu uzależnienie wysokości dodatku od charakteru wykonywanych czynności, stopnia wywiązywania się z powierzonych zadań, liczby podległych żołnierzy itp." - powiedział kmdr Walczak.

W przypadku najmłodszych jednostek Wojsk Specjalnych - JW Agat i JW Nil - oraz w 7. eskadry działań specjalnych projekt przewiduje wypłacanie żołnierzom dodatków służbowych w wysokości maksymalnie 450 zł. Tu również założono, że dowódcy będą mogli różnicować kwoty przyznawane żołnierzom. Obecnie rozporządzenie nie przewiduje wypłacania dodatków służbowych z tytułu służby w tych konkretnych formacjach.

Wydatki na nowe dodatki służbowe dla komandosów MON oszacowało na 10 mln zł rocznie. Zostaną one sfinansowane z budżetu ministerstwa.

Projekt nie przewiduje zmian dotyczących dodatków dla żołnierzy GROM ani - regulowanych w tym samym paragrafie - dla wojskowych z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Ich dodatki służbowe pozostaną na stałym poziomie 450 zł. W przypadku GROM w uzasadnieniu podkreślono, że jego żołnierze otrzymują także dodatek specjalny z tytułu wykonywania zadań polegających na bezpośrednim fizycznym zwalczaniu terroryzmu lub szkolenia się w tym zakresie. Jego wysokość waha się od 1,2 tys. do 3,3 tys. zł.

Na podobnych zasadach jak komandosi dodatki służbowe z tytułu pełnienia służby w konkretnych jednostkach otrzymują jeszcze tylko żołnierze Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego i Orkiestry Reprezentacyjnej WP (225 zł) i żołnierze służący w ataszatach obrony przy polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych (od 150 do 750 zł).