Będą dodatkowe środki na aktywizację bezrobotnych. W urzędach pracy brakuje pieniędzy na szkolenia, staże czy dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że w najbliższych dniach do powiatowych urzędów pracy trafią kolejne środki z rezerwy Funduszu Pracy. Mniej więcej 100 milionów złotych zostało już przekazane, a w najbliższym czasie urzędy otrzymają kolejne 150 milionów - zaznaczył minister. Dodał, że resort czeka też na uruchomienie środków europejskich, które są w gestii samorządów terytorialnych i w tym momencie rozwijają skrzydła. Z tego źródła będzie znaczny dopływ pieniędzy do urzędów pracy - wyjaśnił minister. Zwrócił też uwagę, że dzięki reformie urzędów pracy i skuteczniejszej pomocy bezrobotnym sytuacja na rynku zatrudnienia systematycznie się poprawia. Stąd uruchomienie środków z rezerwy Funduszu Pracy jest jak najbardziej zasadne.

Z szacunków resortu wynika, że w czerwcu stopa bezrobocia wyniosła 10,4 procent i była niższa niż w maju o 0,4 punktu procentowego.